rok.
22.06.2009
Nowy okres zasiłkowy - świadczenia rodzinne

W przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2009 r. do 31.10.2010 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne wniosek wraz z pełną dokumentacją może składać w tutejszym Ośrodku począwszy od miesiąca września 2009 r.17.06.2009
Czerwiec Aktywnych Społeczności
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli po raz piąty uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności pod hasłem „Zróbmy coś dla siebie i naszych społeczności”.


01.06.2009
Zasiłki stałe zadaniem własnym
W dniu 13 maja 2009r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący art. 21 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie uznając go za zgodny z art. 5 konstytucji.


01.06.2009
Pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników
W dniu 11 maja 2009r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.


01.06.2009
Zmiana ustawy o pomocy społecznej
W Dzienniku Ustaw Nr 69 z 7 maja 2009r. poz. 590 opublikowano ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Zmiana dotyczy art. 8 ust. 5 pkt. 2 uchylonego przez Trybunał Konstytucyjny.26.03.2009
PRZYPOMNIENIE!
Świadczenia rodzinne przysługują tylko kobietom pozostającym pod opieką medyczną.23.02.2009
"Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw"
Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej włączył się w zorganizowaną przez Prokuraturę Rejonową w Zduńskiej Woli akcję „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” trwającą w okresie od 23 do 27 lutego 2009 r.

Tegoroczna akcja ma na celu przypomnienie o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów i konieczności niesienia pomocy. Ma ona mieć głównie charakter edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach jakie przysługują osobom poszkodowanym oraz o istnieniu szerokiego kręgu podmiotów mogących udzielić im pomocy.16.01.2009
Tekst jednolity ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 stycznia 2009r. nr 1 poz. 7 ogłoszono jednolity tekst ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do pobrania tutaj >
Jednolita treść ww. ustawy do pobrania również w dziale Fundusz alimentacyjny > Akty prawne.16.01.2009
Zmiana ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

W Dzienniku Ustaw z dnia 22.12.2008r. nr 225 pod poz. 1487 opublikowano ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".16.01.2009
Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych opublikowana

W Dzienniku Ustaw z dnia 18.12.2008r. nr 223 pod poz. 1456 opublikowano ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nowela wprowadza m.in od przyszłego roku nowy okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października). Treść ustawy można pobrać tutaj >
Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2009r. za wyjątkiem dwóch art. które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i 1 listopada 2009r.<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>