rok.
16.07.2009
Kryteria w pomocy społecznej bez zmian
Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - rozporządzenie ma być wydane na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.


16.07.2009
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego po rozprawie dotyczącej zasad przyznawania zasiłku rodzinnego
Na rozprawie w dniu 30 czerwca 2009 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 23 ust. 5 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


16.07.2009
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ustawa z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. nr 97 poz. 800 ) wprowadza zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.22.06.2009
Nowy okres zasiłkowy - fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 01.10.2009 r. do 30.09.2010 r. będą przyjmowane od 01.08.2009 r.22.06.2009
Nowy okres zasiłkowy - świadczenia rodzinne

W przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2009 r. do 31.10.2010 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne wniosek wraz z pełną dokumentacją może składać w tutejszym Ośrodku począwszy od miesiąca września 2009 r.17.06.2009
Czerwiec Aktywnych Społeczności
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli po raz piąty uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności pod hasłem „Zróbmy coś dla siebie i naszych społeczności”.


01.06.2009
Zasiłki stałe zadaniem własnym
W dniu 13 maja 2009r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący art. 21 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie uznając go za zgodny z art. 5 konstytucji.


01.06.2009
Pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników
W dniu 11 maja 2009r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.


01.06.2009
Zmiana ustawy o pomocy społecznej
W Dzienniku Ustaw Nr 69 z 7 maja 2009r. poz. 590 opublikowano ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Zmiana dotyczy art. 8 ust. 5 pkt. 2 uchylonego przez Trybunał Konstytucyjny.26.03.2009
PRZYPOMNIENIE!
Świadczenia rodzinne przysługują tylko kobietom pozostającym pod opieką medyczną.<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>