rok.
17.11.2009
Od 1 listopada konieczne zaświadczenie lekarskie.
Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.


16.11.2009
25 listopada 2009 r. Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
W tym dniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B o godz. 10:00 odbędzie się Konferencja „Rodzina bez przemocy”
oraz
„Dzień otwarty”
Spotkanie w Ośrodku ze specjalistami Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie jako inicjatywa poszerzenia dostępu do informacji na rzecz wspomagania ofiar przemocy w rodzinie.
 
W załączeniu:


30.10.2009
,,Zostań Świętym Mikołajem”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej COS w Zduńskiej Woli w ramach projektu socjalnego ,, Zostań Świętym Mikołajem” organizuje zbiórkę zabawek dla dzieci rodzin korzystających z pomocy naszego Ośrodka. Prosimy osoby prywatne, które posiadają zabawki w dobrym stanie, o dostarczanie ich do siedziby MOPSCOS przy ul. Getta Żydowskiego 21 B, w godzinach 7.30-15.30 w pokojach nr 5-6 od listopada do grudnia b.r.
 
Zabawki trafią do dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.


27.10.2009
„Europejski Fundusz Społeczny szansą na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

W dniu 3 listopada 2009 r. o godzinie 10.00 w Ośrodku Pamięci Św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Kościelna 20 w Zduńskiej Woli, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej organizuje konferencję pt. „ Europejski Fundusz Społeczny szansą na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.”26.10.2009
Koalicja na rzecz przeciwdziałania bezdomności.
W dniu 28 października 2009 r. o godzinie 10:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbędzie się spotkanie koalicji na rzecz przeciwdziałania bezdomności.
         W skład koalicji wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, służby zdrowia, Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, pomocy społecznej.
         Celem spotkania jest wypracowanie form współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym w okresie zimy.


08.10.2009
Bez zaświadczenia lekarskiego Ośrodek nie wypłaci becikowego.

Od 1 listopada tego roku osobom składającym wnioski do Ośrodka o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka potrzebne będą zaświadczenia lekarskie. 6 października 2009r. weszły w życie przepisy wykonawcze do ustawy o świadczeniach rodzinnych zmieniające wzór zaświadczenia lekarskiego, jakie będzie potrzebne do otrzymania becikowego. Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 września 2009r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. (Dz. U. Nr 163, poz. 1305).

 

Rozporządzenie do pobrania25.09.2009
Gminy nie mogą odbierać prawa jazdy niesolidnym rodzicom
Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis umożliwiający gminom zabieranie prawa jazdy rodzicom niepłacącym alimentów jest niezgodny z konstytucją.

Wyrok TK oznacza to, że nie gminy mogą dalej stosować tego przepisu, bo mimo że zaliczki alimentacyjne przestały obowiązywać, to możliwość odbierania prawa jazdy dłużnikowi została powtórzona w przepisach o Funduszu Alimentacyjnym, który zastąpił zaliczki od 1 października 2008 r.

Z takiego wyroku mogą być niezadowolone gminy.

Właśnie utrata prawa jazdy, a nawet samo pismo do dłużnika o rozpoczęciu procedury odebrania tego dokumentu działa najbardziej mobilizująco na rodziców niepłacących alimentów.24.08.2009
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2010 r. wyniesie 1.317 zł. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r.  w tej sprawie ukazało się w Monitorze Polskim Nr 48 z dnia 31.07.2009 r.


24.08.2009
Bez zmian kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pomocy społecznej
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2009r. nr 127 poz. 1055 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r.12.08.2009
Od listopada wyższe zasiłki rodzinne.
Rząd w dniu 11.08.2009 r. przyjął rozporządzenie dotyczące wysokości świadczeń rodzinnych oraz dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się, który stanowi podstawę ubiegania się o nie.
Dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych przyjęto następujące ustalenia:
•wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie,
• podwyższa się, do poziomu nie niższego niż 40% wartości koszyka żywnościowego, wysokość zasiłku rodzinnego, co oznacza:
- 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
- 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
- 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
• na obecnym poziomie pozostają: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek do zasiłku rodzinnego dla samotnie wychowujących dziecko, dodatek do zasiłku dla rodzin wielodzietnych, dodatek do zasiłku rodzinnego na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i zasiłek pielęgnacyjny.
Rząd zdecydował jednocześnie o podwyższeniu świadczenia pielęgnacyjnego o 100 zł, z 420 do 520 zł.    


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>