rok.
22.12.2009
Wesołych Świąt
Choinka

 

 

Gdy nadejdzie wigilijny wieczór
Przy blasku pierwszej gwiazdki
Zasiądźmy w radosnym nastroju
Wokół pachnącej choinki
Otuleni rodzinnym ciepłem i miłością
Przy dźwięku kolęd
Wspomnijmy minione dobre chwile
I otwórzmy nasze serca na
Osoby wymagające pomocy.
 
Serdeczne życzenia
na wszystkie świąteczne dni
i zbliżający się Nowy Rok
 
Składa
Dyrektor
oraz współpracownicy
MOPSCOS


09.12.2009
Dobiegła końca realizacja IX Edycji zajęć w Klubie Integracji Społecznej.
Dobiegła końca realizacja IX Edycji zajęć w Klubie Integracji Społecznej, trwających od dnia 15.09.2009r. do dnia 08.12.2009r.
W bieżącym roku klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej już po raz drugi skorzystali ze wsparcia udzielanego w ramach Klubu.

Celem IX edycji było podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych poprzez motywację do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz samodzielnego poszukiwania zatrudnienia08.12.2009
Dobiega końca realizacja II Edycji projektu MAKSYMILIAN.
Dobiega końca realizacja II Edycji projektu MAKSYMILIAN, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2009, celem nadrzędnym realizowanym w ramach projektu było „Ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom korzystającym z pomocy społecznej, a także wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, praca nad zmiana postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej”.


08.12.2009
Wigilia dla Seniorów.
„To święta gromadzą ludzi przy stole,
 - znanych i mniej znanych”
 
 
         W dniu 11 grudnia o godz. 15:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej organizuje spotkanie wigilijne dla seniorów. Spotkanie odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury „Na Pięterku”, przy ul. Kilińskiego 17.
         Do osób starszych i niepełnosprawnych, samotnych, którzy nie mogą przybyć na wigilię pracownicy socjalni docierać będą osobiście z życzeniami i podarunkami.


17.11.2009
Od 1 listopada konieczne zaświadczenie lekarskie.
Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.


16.11.2009
25 listopada 2009 r. Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
W tym dniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B o godz. 10:00 odbędzie się Konferencja „Rodzina bez przemocy”
oraz
„Dzień otwarty”
Spotkanie w Ośrodku ze specjalistami Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie jako inicjatywa poszerzenia dostępu do informacji na rzecz wspomagania ofiar przemocy w rodzinie.
 
W załączeniu:


30.10.2009
,,Zostań Świętym Mikołajem”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej COS w Zduńskiej Woli w ramach projektu socjalnego ,, Zostań Świętym Mikołajem” organizuje zbiórkę zabawek dla dzieci rodzin korzystających z pomocy naszego Ośrodka. Prosimy osoby prywatne, które posiadają zabawki w dobrym stanie, o dostarczanie ich do siedziby MOPSCOS przy ul. Getta Żydowskiego 21 B, w godzinach 7.30-15.30 w pokojach nr 5-6 od listopada do grudnia b.r.
 
Zabawki trafią do dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.


27.10.2009
„Europejski Fundusz Społeczny szansą na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

W dniu 3 listopada 2009 r. o godzinie 10.00 w Ośrodku Pamięci Św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Kościelna 20 w Zduńskiej Woli, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej organizuje konferencję pt. „ Europejski Fundusz Społeczny szansą na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.”26.10.2009
Koalicja na rzecz przeciwdziałania bezdomności.
W dniu 28 października 2009 r. o godzinie 10:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbędzie się spotkanie koalicji na rzecz przeciwdziałania bezdomności.
         W skład koalicji wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, służby zdrowia, Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, pomocy społecznej.
         Celem spotkania jest wypracowanie form współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym w okresie zimy.


08.10.2009
Bez zaświadczenia lekarskiego Ośrodek nie wypłaci becikowego.

Od 1 listopada tego roku osobom składającym wnioski do Ośrodka o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka potrzebne będą zaświadczenia lekarskie. 6 października 2009r. weszły w życie przepisy wykonawcze do ustawy o świadczeniach rodzinnych zmieniające wzór zaświadczenia lekarskiego, jakie będzie potrzebne do otrzymania becikowego. Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 września 2009r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. (Dz. U. Nr 163, poz. 1305).

 

Rozporządzenie do pobrania<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>