rok.
12.02.2010
Spotkanie inauguracyjne uczestników III edycji Projektu "Maksymilian"
Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 lutego 2010r.odbędzie się spotkanie inauguracyjne uczestników III edycji Projektu „MAKSYMILIAN” – realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


12.02.2010
Walentynki u Seniorów
W dniu 10 lutego b.r., w świetlicy MOPS COS odbyło się Walentynkowe Spotkanie Klubu „Uśmiech Seniora”.
Wieczór był pełen niespodzianek, radości i zabawy. Seniorzy brali udział w ciekawych konkursach: obierali jabłka na czas zachowując jak najdłuższe obierzynki, pili sok z cytryny jako lekarstwo na nieustający uśmiech, jedli pyszny budyń z rodzynkami na czas. Można było również usłyszeć pięknie śpiewane piosenki, deklamowane wiersze i monologi.
Zwycięzcy konkurów nagradzani byli aksamitnymi sercami oraz czekoladkami.

Dobra atmosferę uzupełniły pyszne potrawy, własnoręcznie przygotowane przez Seniorki i przyniesione na imprezę Walentynkową.09.02.2010
Informacja o projekcie
Szanowni Państwo!
Kierujemy do Państwa informacje na temat projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia”.


25.01.2010
Apel!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.
 
APELUJEMY!
 
o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach,  altankach działkowych i innych miejscach.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:
- udzielenia schronienia
- zapewnienie posiłku
- zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej
 
Prosimy o kontakt:
         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
         Centrum Opieki Socjalnej
         98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B
         tel. 043 823 67 79, 823 53 20
 
Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.                                                                             
 
PAMIĘTAJMY
 
że zima to dla bezdomnych walka o życie


18.01.2010
Dzień Babci, Dzień Dziadka
 
 
Dla Babci
Tak wiele mnie nauczyłaś, tak wiele uśmiechu mi dałaś, na spacery ze mną chodziłaś, kiedy byłam jeszcze mała. Do snu nuciłaś piosenki, byłaś zawsze blisko mnie, więc podziękować Ci, Babciu chcę za to wszystko. Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się, bo uśmiech jest najważniejszy i to, że kocham Cię.
 
Dla Dziadka
Prowadzi mnie do szkoły dzień po dniu, nauczył mnie wesołych, dobrych słów. Opatrzy kolano, na czas obudzi rano i pięknych życzy snów na dobranoc /…/ .
Kochany Dziadku, zacznę zwyczajnie , że z Tobą w domu zawsze jest fajnie. W deszcz i w słotę,  w smutku, w radości, wspierasz i uczysz życia w miłości. Dzisiaj za wszystko chcę Ci podziękować, skromne Życzenia Tobie podarować.
 
 Szanowni Państwo !
Z okazji zbliżającego się Święta składamy wszystkim Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia szczęścia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu.
Jednocześnie Informujemy, iż w dniu 22.01.2010r.o godz.12.30 w świetlicy miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli z okazji Dnia Babci i Dziadka odbędzie się uroczyste spotkanie członków Klubu „Uśmiech Seniora”.
            Święto uświetnią swoja obecnością oraz występem artystycznym Grupa Przedszkolna z Przedszkola Nr 4 w Zduńskiej Woli.
Dyrekcja oraz Pracownicy MOP COS05.01.2010
Od 1 stycznia 2010 r. nastąpiła zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.


22.12.2009
Wesołych Świąt
Choinka

 

 

Gdy nadejdzie wigilijny wieczór
Przy blasku pierwszej gwiazdki
Zasiądźmy w radosnym nastroju
Wokół pachnącej choinki
Otuleni rodzinnym ciepłem i miłością
Przy dźwięku kolęd
Wspomnijmy minione dobre chwile
I otwórzmy nasze serca na
Osoby wymagające pomocy.
 
Serdeczne życzenia
na wszystkie świąteczne dni
i zbliżający się Nowy Rok
 
Składa
Dyrektor
oraz współpracownicy
MOPSCOS


09.12.2009
Dobiegła końca realizacja IX Edycji zajęć w Klubie Integracji Społecznej.
Dobiegła końca realizacja IX Edycji zajęć w Klubie Integracji Społecznej, trwających od dnia 15.09.2009r. do dnia 08.12.2009r.
W bieżącym roku klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej już po raz drugi skorzystali ze wsparcia udzielanego w ramach Klubu.

Celem IX edycji było podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych poprzez motywację do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz samodzielnego poszukiwania zatrudnienia08.12.2009
Dobiega końca realizacja II Edycji projektu MAKSYMILIAN.
Dobiega końca realizacja II Edycji projektu MAKSYMILIAN, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2009, celem nadrzędnym realizowanym w ramach projektu było „Ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom korzystającym z pomocy społecznej, a także wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, praca nad zmiana postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej”.


08.12.2009
Wigilia dla Seniorów.
„To święta gromadzą ludzi przy stole,
 - znanych i mniej znanych”
 
 
         W dniu 11 grudnia o godz. 15:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej organizuje spotkanie wigilijne dla seniorów. Spotkanie odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury „Na Pięterku”, przy ul. Kilińskiego 17.
         Do osób starszych i niepełnosprawnych, samotnych, którzy nie mogą przybyć na wigilię pracownicy socjalni docierać będą osobiście z życzeniami i podarunkami.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>