rok.
25.05.2010
Pomóżmy powodzianom
W związku z występującą na terenie Polski, w tym również na terenie województwa łódzkiego, sytuacją powodziową i związanymi z nią podtopieniami powodującymi straty w gospodarstwach domowych, uprzejmie informuję, że mieszkańcy Miasta Zduńska Wola, solidaryzujący się z ofiarami powodzi mogą przekazać pomoc:
 1. w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Zduńskiej Woli
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5
  tel. (0-43) 823 67 08
  od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500
 2. w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
  ul. Łaska 54
  tel. (0-43) 823-24-20
  od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1300


07.05.2010
Międzynarodowy Dzień Rodziny - Dzień Otwarty w MOPSCOS.
W ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny MOPSCOS kieruje działania do rodzin, w których występuje niepłnosprawność. W dniu 27 maja 2010 r. organizujemy „Dzień Otwarty” w siedzibie Ośrodka, którego celem jest rozpropagowanie form i możliwości uzyskania pomocy przez rodziny z niepełnosprawnym członkiem, współpracą ze specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku, współpracą z placówkami pomocowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zaproszono do współpracy PUP, PCPR, Warsztat Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.


06.05.2010
Realizacja projektu "Wspólna sprawa".
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Panie Elżbieta Hunt i Iwona Becalik w ramach Centrum Aktywności Lokalnej przygotowały i rozpoczęły realizację projektu „Wspólna Sprawa”, który ma na celu aktywizowanie społeczności lokalnej. Projekt skierowany jest nie tylko do klientów pomocy społecznej ale do wszystkich mieszkańców ul. Złotej 6 i Złotej 8A. Celem projektu jest integracja i uaktywnienie osób w zakresie dbałości o estetykę swojego otoczenia.
Dnia 04.05.2010r. w Ośrodku odbyło się spotkanie obywatelskie mieszkańców z pomysłodawcami projektu oraz przedstawicielem Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” w Zduńskiej Woli. Wyłoniono grupę obywatelską oraz czterech liderów, którzy będą czuwać nad realizacją ustaleń w zakresie zamierzonych działań, m.in. posprzątania oraz wymalowania klatek schodowych w posesjach.


30.04.2010
Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w dniu 30.04.2010 r. organizuje „Dzień otwarty” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci”. Zdarza się, że jesteśmy świadkami bicia lub zaniedbywania dzieci. Znajdując się w takiej sytuacji często odczuwamy strach przed zareagowaniem, konsekwencjami naszej interwencji. Dlatego ważne jest abyśmy wiedzieli, że zgłaszanie i reagowanie są właściwą postawą wobec aktów przemocy.


22.04.2010
Projekt "Szczęśliwe gniazdo".
Informujemy, iż od dnia 19 kwietnia 2010r. w tutejszym Ośrodku realizowany jest projekt socjalny pn. „Szczęśliwe gniazdo”. Projekt kierowany jest do matek oraz dzieci z rodzin niepełnych. 
Mamy uczestniczące w projekcie mogą m. in. skorzystać ze wsparcia psychologicznego mającego na celu poprawienie relacji między rodzicami, a dziećmi. Zdobyć wiedzę oraz wymienić doświadczenia na temat spędzania wolnego czasu w rodzinie.

Nad realizacją przedsięwzięcia czuwa pracownik socjalny, Pani Ewa Matyjas.


19.04.2010
Wiosenne spotkania w Klubie Seniora
W dniu 08.04.2010r. odbyło się pierwsze wiosenne spotkanie członków Klubu Seniora.
Seniorzy gościli w swoim gronie muzyka, Pana Andrzeja Wawrzyniaka, pracownika Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Spotkanie jak należy się domyślać miało charakter wyjątkowy. Było podkreślone nie tylko muzyką, ale także radością i optymizmem. Artysta śpiewał utwory z własnego repertuaru. Zachęcił również Seniorów do czynnego udziału w spotkaniu i wspólnego śpiewania.
Natomiast w dniu 14 kwietnia b.r. seniorzy gościli Panią Mariolę Szóstak – kosmetyczkę, właścicielkę Salonu Urody „Źródło piękna”. Specjalistka w bardzo ciekawy sposób przekazała słuchaczom wiedzę na temat metod pielęgnacji ciała oraz zachowania zdrowia i urody.


13.04.2010
Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż bezrobocie jest jedną z najpoważniejszych i zarazem najtrudniejszych do rozwiązania kwestii polityki społecznej. Zjawisko dotyka  zarówno mieszkańców wielkich  aglomeracji miejskich jak i  niewielkich  społeczeństw lokalnych .  Waga oraz nasilenie problemu stały się inspiracją do ustalenia dnia  11 kwietnia, Ogólnopolskim Dniem Walki z Bezrobociem. Historia obchodów tego dnia sięga roku 2000.12.04.2010
Na zawsze pozostaną w naszej pamięci
Candle
Jesteśmy głęboko poruszeni tragedią jaka wydarzyła się pod Smoleńskiem.
Smierć tak wielu wybitnych, oddanych Polsce osób jest ogromnym ciosem dla naszego kraju.
Łączymy się w bólu, którego nie wyrażą żadne słowa, z Rodzinami i Bliskimi ofiar smoleńskiej katastrofy.
 
Halina Szremska
Dyrektor MOPSCOS
oraz
współpracownicy


07.04.2010
Zmiana w przepisach dotyczących przyznawania jednorazowej zapomogi i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 
Nowelizacja dotyczy art. 9 ust. 7 i 8 oraz art. 15b ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od 31.03.2010 r. pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną. Oznacza to, że również opieka medyczna w trakcie ciąży, o której mowa w ww. ustawie, może być udzielona nie tylko przez lekarza ginekologa, ale również przez położną.
 
Na mocy przepisu przejściowego – art. 3 ww. ustawy zmieniającej, do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.
 
W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej - tj. od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. - osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach przejściowych.


30.03.2010
Dzień Ludzi Bezdomnych
W dniu 14 kwietnia 2010 roku już po raz czternasty obchodzony będzie Dzień Ludzi Bezdomnych. Dzień ten jest okazją, by uświadomić sobie, że osoby nie mające stałego adresu zamieszkania są częścią społeczeństwa i żyją wśród nas każdego dnia. Mijamy ich na dworcach i ulicach. Widujemy   w pobliżu naszych domów. Często bywają chorzy i samotni.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>