rok.
12.04.2010
Na zawsze pozostaną w naszej pamięci
Candle
Jesteśmy głęboko poruszeni tragedią jaka wydarzyła się pod Smoleńskiem.
Smierć tak wielu wybitnych, oddanych Polsce osób jest ogromnym ciosem dla naszego kraju.
Łączymy się w bólu, którego nie wyrażą żadne słowa, z Rodzinami i Bliskimi ofiar smoleńskiej katastrofy.
 
Halina Szremska
Dyrektor MOPSCOS
oraz
współpracownicy


07.04.2010
Zmiana w przepisach dotyczących przyznawania jednorazowej zapomogi i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 
Nowelizacja dotyczy art. 9 ust. 7 i 8 oraz art. 15b ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od 31.03.2010 r. pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną. Oznacza to, że również opieka medyczna w trakcie ciąży, o której mowa w ww. ustawie, może być udzielona nie tylko przez lekarza ginekologa, ale również przez położną.
 
Na mocy przepisu przejściowego – art. 3 ww. ustawy zmieniającej, do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.
 
W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej - tj. od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. - osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach przejściowych.


30.03.2010
Dzień Ludzi Bezdomnych
W dniu 14 kwietnia 2010 roku już po raz czternasty obchodzony będzie Dzień Ludzi Bezdomnych. Dzień ten jest okazją, by uświadomić sobie, że osoby nie mające stałego adresu zamieszkania są częścią społeczeństwa i żyją wśród nas każdego dnia. Mijamy ich na dworcach i ulicach. Widujemy   w pobliżu naszych domów. Często bywają chorzy i samotni.


22.03.2010
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej


16.03.2010
Dzień Kobiet w Klubie Seniora

 

Kwiaty
W dniu 11 marca b.r. członkowie Klubu Seniora działającego przy tutejszym Ośrodku obchodzili uroczysty Dzień Kobiet.
 Świąteczny dzień obchodzony przy herbatce i ciasteczkach  uświetniła swoją obecnością artystycznie uzdolniona młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego            im. Kazimierz Wielkiego w Zduńskiej Woli oraz przedstawicielka tygodnika „Extra”, pani redaktor Aleksandra Zielonka.
Wokalny duet młodzieżowy śpiewem i muzyką gitarową wprowadził serdeczną, przyjacielską atmosferę. Spotkanie było więc przy okazji miłym akcentem służącym integracji międzypokoleniowej.

 16.02.2010
22-26 lutego 2010 r. "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw".
W tych dniach, bezpłatnych porad udzielać  będą:  kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.


12.02.2010
Jubileuszowa edycja zajęć w Klubie Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej informuje, iż w dniu 23 lutego 2010r. rozpoczyna się jubileuszowa – X edycja zajęć w Klubie Integracji Społecznej.
Przewiduje się, że w tej edycji weźmie udział 16 uczestników.
Program  zajęć KIS zgodnie z tradycją poprzednich edycji przewiduje  usługi obejmujące następujące dziedziny: działania terapeutyczne zapobiegające wykluczeniu społecznemu, działania edukacyjno – pomocowe, poradnictwo prawno – administracyjne, działania sprzyjające zatrudnieniu.
 
Zapraszamy!


12.02.2010
Spotkanie inauguracyjne uczestników III edycji Projektu "Maksymilian"
Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 lutego 2010r.odbędzie się spotkanie inauguracyjne uczestników III edycji Projektu „MAKSYMILIAN” – realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


12.02.2010
Walentynki u Seniorów
W dniu 10 lutego b.r., w świetlicy MOPS COS odbyło się Walentynkowe Spotkanie Klubu „Uśmiech Seniora”.
Wieczór był pełen niespodzianek, radości i zabawy. Seniorzy brali udział w ciekawych konkursach: obierali jabłka na czas zachowując jak najdłuższe obierzynki, pili sok z cytryny jako lekarstwo na nieustający uśmiech, jedli pyszny budyń z rodzynkami na czas. Można było również usłyszeć pięknie śpiewane piosenki, deklamowane wiersze i monologi.
Zwycięzcy konkurów nagradzani byli aksamitnymi sercami oraz czekoladkami.

Dobra atmosferę uzupełniły pyszne potrawy, własnoręcznie przygotowane przez Seniorki i przyniesione na imprezę Walentynkową.09.02.2010
Informacja o projekcie
Szanowni Państwo!
Kierujemy do Państwa informacje na temat projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia”.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>