rok.
04.05.2017
Informacja na temat bezpłatnych badań mammograficznych
Bezpłatne badanie mammograficzne adresowane jest do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ.
Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać płatne badanie. W czasie trwania akcji koszt badania wynosi 80 zł (bez skierowania).21.04.2017
Spotkanie informacyjne w PUP z doradcą EURES
Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 4, organizuje w dniu 08.05.2017 r. o godz. 11.00 (sala nr 16) spotkanie informacyjne z doradcą EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
Tematem spotkania będzie międzynarodowe pośrednictwo pracy realizowane w ramach sieci EURES, skierowane do osób zainteresowanych pracą za granicą.
Zapraszamy


22.03.2017
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.
Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
16.03.2017
Światowy Dzień Pracy Socjalnej - 21 marca 2017 r.
Profesjonalne pomaganie – czyli praca socjalna – 21 marca 2017 r. obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej.

Praca socjalna to działalność profesjonalna. To zespół powiązanych ze sobą i umiejętnie zaplanowanych działań prowadzonych przez wykształconych pracowników socjalnych we współpracy z osobą wspieraną. To działalność profesjonalna polegająca na udzielaniu pomocy jednostkom, grupom lub społecznościom we wzbogacaniu lub odbudowywaniu ich zdolności społecznego funkcjonowania oraz na tworzeniu sprzyjających warunków społecznych. Celem pracy socjalnej jest pomoc w nauczeniu się samodzielności.


02.03.2017
Projekt "Ginąc zawody"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż Komenda Główna OHP realizuje projekt pn. „Ginące zawody". Projekt stanowi propozycję działań mających za zadanie poprawę sytuacji młodych ludzi na rynku pracy poprzez ich przeszkolenie w tzw. zawodach „ginących”.
28.02.2017
Punkt Informacji Obywatelskiej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przypomina, że w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ Plac Wolności 26 dyżurują:

W Punkcie dyżurują:
pracownik socjalny – środa i piątek w godzinach 800 – 1000
dzielnicowi – środa w godzinach 800 – 1000
prawnik – czwartek w godzinach 800 – 1000


22.02.2017
Projekt "Perspektywa na Sukces"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie "Perspektywa na Sukces", skierowanym do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.


21.02.2017
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, wzorem lat ubiegłych włącza się w akcję "Tydzień pomocy ofiarom przestępstw", organizowanym przez Prokuraturę Rejonową w Zduńskiej Woli. W dniach od 20 do 26 lutego pracownicy socjalni naszego Ośrodka będą pełnili dyżury w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli, udzielając wszystkich niezbędnych informacji dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


15.02.2017
Nowy Start na Rynku Pracy
NAZWA PROJEKTU: NOWY START NA RYNKU PRACY
Projekt realizowany w ramach RPO WŁ 2014-2020,
Oś priorytetowa: VIII: Zatrudnienie, Poddziałanie VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29. roku życia


09.02.2017
Pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkołach i przedszkolach
INFORMACJA
Dotycząca pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach w ramach programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>