rok.
25.06.2010
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.
Dzień 26 czerwca ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. W ten sposób świat dał  wyraz swojej determinacji w sferze intensyfikacji działań i międzynarodowej współpracy na rzecz uwolnienia społeczności od problemu narkomanii.


25.06.2010
Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), obowiązującej od 14 czerwca 2010 r., znowelizowana została ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
W wyniku w/w nowelizacji wprowadzone zostają w szczególności następujące zmiany:
- obowiązek organu właściwego wierzyciela polegający na przekazywaniu informacji o zobowiązaniach dłużnika do biura informacji gospodarczej będzie wynikał wprost z dodanego art. 8a. Informacje gospodarcze będą przekazywane na zasadach określonych w nowej ustawie o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
- organ właściwy dłużnika został także zobowiązany do poinformowania dłużnika
o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o jego zobowiązaniach z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Treść ustawy do pobrania08.06.2010
Czerwiec Aktywnych Społeczności.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli po raz szósty uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności prowadzonej pod hasłem „Zróbmy coś dla siebie i naszych społeczności”.
 
Kampania ma na celu wypromowanie działań integracyjnych oraz aktywizujących, których realizatorem i odbiorcą będzie społeczność lokalna.
 
W tym roku działania prowadzone w ramach akcji, Ośrodek kieruje do wspólnot osiedlowych, klubów abstynenckich, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.
 
Impreza integracyjna odbędzie się w dniu 18.06.2010r. o godz. 11.00 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Relaks” w Zduńskiej Woli, ul. Kobusiewicza 2-36
 
Do udziału w imprezie zaproszono:
- miejskie i powiatowe władze samorządowe;
- kluby abstynenckie;
- emerytów i rencistów ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Klubu Seniora „Uśmiech Seniora”;
- wspólnoty osiedlowe;
- społeczników z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;- osoby niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Bonex’’ oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.


31.05.2010
Dzień Matki oraz Dzień Ojca

 
 
 
Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę /…/
Tata kocha lecz inaczej,
uspokaja, kiedy płaczę /…/
 
 
 
 
 
W dniu 27 maja 2010r., Seniorzy z Klubu „Uśmiech Seniora” obchodzili „Dzień Matki” oraz „Dzień Ojca”.
Mamy i ojców z naszego Klubu odwiedziły uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli, które swoim śpiewem oraz poezją dostarczyły Seniorkom i Seniorom głębokich wzruszeń. 
Szczególnie, w serca słuchaczy zapadła „Kołysanka dla mamy” , wywołując refleksje i łzy wzruszenia.

 26.05.2010
DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.
Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż dzień 30 maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej „Dniem Rodzicielstwa Zastępczego”.
Postanowienie to stanowi uznanie potrzeby poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz uznanie konieczności prowadzenia działań na rzecz popularyzacji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego.
Mamy nadzieję, że święto to na stałe wejdzie do kalendarza i tradycji, a także stanie się okazją do spotkań wszystkich tych osób, które pracują na rzecz dzieci osieroconych.


26.05.2010
DZIEŃ OTWARTY DLA RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.
Niepełnosprawność jest problemem społecznym, którego występowanie nie ogranicza się do konkretnej osoby. Mówiąc o niepełnosprawności mamy na względzie relację między zdrowiem człowieka - uwzględniając jego wiek, płeć i wykształcenie, a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza.
Mając na uwadze tę trudną kwestię społeczną oraz konieczność świadczenia pomocy min. w zakresie stworzenia możliwości normalnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, dzień 27 maja b.r. w MOPS COS w Zduńskiej Woli obchodzony będzie jako DZIEŃ  OTWARTY DLA RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.


25.05.2010
Pomóżmy powodzianom
W związku z występującą na terenie Polski, w tym również na terenie województwa łódzkiego, sytuacją powodziową i związanymi z nią podtopieniami powodującymi straty w gospodarstwach domowych, uprzejmie informuję, że mieszkańcy Miasta Zduńska Wola, solidaryzujący się z ofiarami powodzi mogą przekazać pomoc:
 1. w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Zduńskiej Woli
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5
  tel. (0-43) 823 67 08
  od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500
 2. w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
  ul. Łaska 54
  tel. (0-43) 823-24-20
  od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1300


07.05.2010
Międzynarodowy Dzień Rodziny - Dzień Otwarty w MOPSCOS.
W ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny MOPSCOS kieruje działania do rodzin, w których występuje niepłnosprawność. W dniu 27 maja 2010 r. organizujemy „Dzień Otwarty” w siedzibie Ośrodka, którego celem jest rozpropagowanie form i możliwości uzyskania pomocy przez rodziny z niepełnosprawnym członkiem, współpracą ze specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku, współpracą z placówkami pomocowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zaproszono do współpracy PUP, PCPR, Warsztat Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.


06.05.2010
Realizacja projektu "Wspólna sprawa".
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Panie Elżbieta Hunt i Iwona Becalik w ramach Centrum Aktywności Lokalnej przygotowały i rozpoczęły realizację projektu „Wspólna Sprawa”, który ma na celu aktywizowanie społeczności lokalnej. Projekt skierowany jest nie tylko do klientów pomocy społecznej ale do wszystkich mieszkańców ul. Złotej 6 i Złotej 8A. Celem projektu jest integracja i uaktywnienie osób w zakresie dbałości o estetykę swojego otoczenia.
Dnia 04.05.2010r. w Ośrodku odbyło się spotkanie obywatelskie mieszkańców z pomysłodawcami projektu oraz przedstawicielem Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” w Zduńskiej Woli. Wyłoniono grupę obywatelską oraz czterech liderów, którzy będą czuwać nad realizacją ustaleń w zakresie zamierzonych działań, m.in. posprzątania oraz wymalowania klatek schodowych w posesjach.


30.04.2010
Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w dniu 30.04.2010 r. organizuje „Dzień otwarty” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci”. Zdarza się, że jesteśmy świadkami bicia lub zaniedbywania dzieci. Znajdując się w takiej sytuacji często odczuwamy strach przed zareagowaniem, konsekwencjami naszej interwencji. Dlatego ważne jest abyśmy wiedzieli, że zgłaszanie i reagowanie są właściwą postawą wobec aktów przemocy.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>