rok.
31.05.2010
Dzień Matki oraz Dzień Ojca

 
 
 
Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę /…/
Tata kocha lecz inaczej,
uspokaja, kiedy płaczę /…/
 
 
 
 
 
W dniu 27 maja 2010r., Seniorzy z Klubu „Uśmiech Seniora” obchodzili „Dzień Matki” oraz „Dzień Ojca”.
Mamy i ojców z naszego Klubu odwiedziły uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli, które swoim śpiewem oraz poezją dostarczyły Seniorkom i Seniorom głębokich wzruszeń. 
Szczególnie, w serca słuchaczy zapadła „Kołysanka dla mamy” , wywołując refleksje i łzy wzruszenia.

 26.05.2010
DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.
Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż dzień 30 maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej „Dniem Rodzicielstwa Zastępczego”.
Postanowienie to stanowi uznanie potrzeby poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz uznanie konieczności prowadzenia działań na rzecz popularyzacji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego.
Mamy nadzieję, że święto to na stałe wejdzie do kalendarza i tradycji, a także stanie się okazją do spotkań wszystkich tych osób, które pracują na rzecz dzieci osieroconych.


26.05.2010
DZIEŃ OTWARTY DLA RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.
Niepełnosprawność jest problemem społecznym, którego występowanie nie ogranicza się do konkretnej osoby. Mówiąc o niepełnosprawności mamy na względzie relację między zdrowiem człowieka - uwzględniając jego wiek, płeć i wykształcenie, a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza.
Mając na uwadze tę trudną kwestię społeczną oraz konieczność świadczenia pomocy min. w zakresie stworzenia możliwości normalnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, dzień 27 maja b.r. w MOPS COS w Zduńskiej Woli obchodzony będzie jako DZIEŃ  OTWARTY DLA RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.


25.05.2010
Pomóżmy powodzianom
W związku z występującą na terenie Polski, w tym również na terenie województwa łódzkiego, sytuacją powodziową i związanymi z nią podtopieniami powodującymi straty w gospodarstwach domowych, uprzejmie informuję, że mieszkańcy Miasta Zduńska Wola, solidaryzujący się z ofiarami powodzi mogą przekazać pomoc:
 1. w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Zduńskiej Woli
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5
  tel. (0-43) 823 67 08
  od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500
 2. w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
  ul. Łaska 54
  tel. (0-43) 823-24-20
  od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1300


07.05.2010
Międzynarodowy Dzień Rodziny - Dzień Otwarty w MOPSCOS.
W ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny MOPSCOS kieruje działania do rodzin, w których występuje niepłnosprawność. W dniu 27 maja 2010 r. organizujemy „Dzień Otwarty” w siedzibie Ośrodka, którego celem jest rozpropagowanie form i możliwości uzyskania pomocy przez rodziny z niepełnosprawnym członkiem, współpracą ze specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku, współpracą z placówkami pomocowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zaproszono do współpracy PUP, PCPR, Warsztat Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.


06.05.2010
Realizacja projektu "Wspólna sprawa".
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Panie Elżbieta Hunt i Iwona Becalik w ramach Centrum Aktywności Lokalnej przygotowały i rozpoczęły realizację projektu „Wspólna Sprawa”, który ma na celu aktywizowanie społeczności lokalnej. Projekt skierowany jest nie tylko do klientów pomocy społecznej ale do wszystkich mieszkańców ul. Złotej 6 i Złotej 8A. Celem projektu jest integracja i uaktywnienie osób w zakresie dbałości o estetykę swojego otoczenia.
Dnia 04.05.2010r. w Ośrodku odbyło się spotkanie obywatelskie mieszkańców z pomysłodawcami projektu oraz przedstawicielem Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” w Zduńskiej Woli. Wyłoniono grupę obywatelską oraz czterech liderów, którzy będą czuwać nad realizacją ustaleń w zakresie zamierzonych działań, m.in. posprzątania oraz wymalowania klatek schodowych w posesjach.


30.04.2010
Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w dniu 30.04.2010 r. organizuje „Dzień otwarty” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci”. Zdarza się, że jesteśmy świadkami bicia lub zaniedbywania dzieci. Znajdując się w takiej sytuacji często odczuwamy strach przed zareagowaniem, konsekwencjami naszej interwencji. Dlatego ważne jest abyśmy wiedzieli, że zgłaszanie i reagowanie są właściwą postawą wobec aktów przemocy.


22.04.2010
Projekt "Szczęśliwe gniazdo".
Informujemy, iż od dnia 19 kwietnia 2010r. w tutejszym Ośrodku realizowany jest projekt socjalny pn. „Szczęśliwe gniazdo”. Projekt kierowany jest do matek oraz dzieci z rodzin niepełnych. 
Mamy uczestniczące w projekcie mogą m. in. skorzystać ze wsparcia psychologicznego mającego na celu poprawienie relacji między rodzicami, a dziećmi. Zdobyć wiedzę oraz wymienić doświadczenia na temat spędzania wolnego czasu w rodzinie.

Nad realizacją przedsięwzięcia czuwa pracownik socjalny, Pani Ewa Matyjas.


19.04.2010
Wiosenne spotkania w Klubie Seniora
W dniu 08.04.2010r. odbyło się pierwsze wiosenne spotkanie członków Klubu Seniora.
Seniorzy gościli w swoim gronie muzyka, Pana Andrzeja Wawrzyniaka, pracownika Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Spotkanie jak należy się domyślać miało charakter wyjątkowy. Było podkreślone nie tylko muzyką, ale także radością i optymizmem. Artysta śpiewał utwory z własnego repertuaru. Zachęcił również Seniorów do czynnego udziału w spotkaniu i wspólnego śpiewania.
Natomiast w dniu 14 kwietnia b.r. seniorzy gościli Panią Mariolę Szóstak – kosmetyczkę, właścicielkę Salonu Urody „Źródło piękna”. Specjalistka w bardzo ciekawy sposób przekazała słuchaczom wiedzę na temat metod pielęgnacji ciała oraz zachowania zdrowia i urody.


13.04.2010
Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż bezrobocie jest jedną z najpoważniejszych i zarazem najtrudniejszych do rozwiązania kwestii polityki społecznej. Zjawisko dotyka  zarówno mieszkańców wielkich  aglomeracji miejskich jak i  niewielkich  społeczeństw lokalnych .  Waga oraz nasilenie problemu stały się inspiracją do ustalenia dnia  11 kwietnia, Ogólnopolskim Dniem Walki z Bezrobociem. Historia obchodów tego dnia sięga roku 2000.<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>