rok.
25.11.2010
Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
25 listopada  został wyznaczony przez ONZ na Światowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Jest to  inicjatywa zapoczątkowana w Ameryce Łacińskiej. W odpowiedzi na tę inicjatywę wiele niezależnych organizacji podjęło pracę nad poprawą sytuacji kobiet w miejscach pracy, na ulicy   i w rodzinach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli również stara się czynnie włączać w działania na rzecz sytuacji kobiet min. poprzez pomoc udzielaną przez psychologa, prawnika, specjalistę ds. uzależnień oraz pracowników socjalnych, w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie działającym w tut. Ośrodku.
Wszystkie kobiety z terenu naszego miasta, które potrzebują pomocy mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego przez specjalistów pracujących w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia.


25.11.2010
Zostań Świętym Mikołajem.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej COS w Zduńskiej Woli w ramach projektu socjalnego ,, Zostań Świętym Mikołajem” po raz drugi w tym roku organizuje zbiórkę zabawek dla dzieci rodzin korzystających z pomocy naszego Ośrodka. W tym roku chcielibyśmy rozszerzyć akcję o zbiórkę przyborów szkolnych. Prosimy osoby prywatne, które posiadają zabawki w dobrym stanie oraz chcą zakupić przybory szkolne ( zeszyty, piórniki , kredki, długopisy itp.) o dostarczanie ich do siedziby MOPSCOS przy ul. Getta Żydowskiego 21 B, w godzinach 7.30-15.30 w pokojach    nr 5-6 od listopada do grudnia b.r.
Zabawki i przybory szkolne trafią do dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.


15.11.2010
Spotkanie z władzami PUP w Zduńskiej Woli

W dniu 16.11.2010r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej odbędzie się spotkanie z władzami oraz dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy. Przedmiotem spotkania będzie podsumowanie działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych oraz omówienie form współpracy w zakresie udzielenia wsparcia osobom bezrobotnym jako grupie szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym, w ramach kolejnego etapu wdrażania projektu systemowego Maksymilian w 2011 r.15.11.2010
Apel o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i samotnych.
 
APELUJEMY!
 
o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach,  altankach działkowych i innych miejscach.

 04.11.2010
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.
Każdego roku w październiku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. W Polsce ubóstwo jest zjawiskiem o zróżnicowanym zasięgu. Należy jednak zauważyć, że w znaczącym stopniu dotyczy mieszkańców małych miejscowości oraz mieszkańców wsi. Szczególnie smutnych zjawiskiem jest to, że ubóstwem zagrożeni są ludzie młodzi oraz dzieci.
           Włączając się w obchody Międzynarodowego Dnia Ubóstwa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej skupia swoją uwagę  przede wszystkim na losie dzieci żyjących w niedostatku materialnym.
W związku z tym w dniu 29.10.2010 r. w MOPS COS odbyło się spotkanie pracowników socjalnych oraz pedagogów pracujących w placówkach szkolnych na terenie naszego miasta. 
Celem spotkania było nakreślenie warunków współpracy pracowników socjalnych z pedagogami szkolnymi w celu zapobiegania występowaniu ubóstwa wśród dzieci i młodzieży.


26.10.2010
Koalicja na rzecz przeciwdziałania bezdomności
W dniu 4.11.2010 r. o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbędzie się spotkanie koalicji na rzecz przeciwdziałania bezdomności. W skład koalicji wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, Służby Zdrowia, Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z o. o.
Tematem spotkania będzie:
Podsumowanie działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych i wypracowanie współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym, szczególnie w okresie zimowym.
 


06.10.2010
Życzenia dla Seniorów
„Dzisiaj Wasze święto Seniorzy kochani. My, z całego serca życzenia składamy.
Niech Wam sprzyja szczęście, niech Wam zdrowie służy.
Cieszcie się życiem sto lat albo dłużej/…/”.
 
Drodzy Seniorzy!
 
Z okazji Waszego Święta Życzenia długich lat w zdrowiu szczęściu i miłości, spełnienia marzeń oraz nieustającej miłości płynącej z serc najbliższych składają

Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS

w Zduńskiej Woli


23.09.2010
Ruszyła XI edycja zajęć w KIS.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuj, że w dniu 21.09.2010 r. ruszyła XI edycja zajęć  organizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej.  Zaplanowano spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym. W ramach zajęć grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem przewidujemy m. in. tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację przed pracodawcą, komunikację interpersonalną, asertywność, sporządzanie podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienie zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmuje działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu.


13.09.2010
Otwarcie sezonu w Klubie "Uśmiech Seniora".
W dniu 09.09.2010 r. po letniej przerwie rozpoczęli kolejny etap spotkań członkowie Klubu „Uśmiech Seniora” działającego przy tut. MOPS COS z myślą o aktywizacji oraz integracji osób starszych należących do lokalnego środowiska.
W nowym sezonie członkowie Klubu spotykać się będą każdego tygodnia w czwartek o godz. 17.00
 


06.09.2010
Nowy okres zasiłkowy !
Uprzejmie informujemy, że w przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne wniosek wraz z pełną dokumentacją może składać w tutejszym Ośrodku począwszy od miesiąca września 2010 r. (dokumentami wymaganymi będą m.in. zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2009 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny, a także aktualne zaświadczenia szkolne w przypadku dzieci pełnoletnich lub dzieci, które osiągną pełnoletniość w 2011 r.).


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>