rok.
07.12.2010
Spotkanie Wigilijne
Szanowni Państwo!
W dniu 08.12.2010r. odbędzie się integracyjne spotkanie wigilijne, w którym wezmą uczestnicy III etapu projektu systemowego „MAKSYMILIAN” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.1 PO KL. Spotkanie będzie podsumowaniem całorocznej pracy w projekcie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej oraz certyfikaty i zaświadczenia uprawniające do wykonywania nowych zawodów.


03.12.2010
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
3 grudnia został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Dzień ten obchodzony jest od 1992 roku. Obchody tego dnia mają zwrócić społeczna uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz na konieczność pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.


26.11.2010
Andrzejki w Klubie Seniora.
W dniu 25 listopada b.r. odbyło się spotkanie andrzejkowe członków Klubu „Uśmiech Seniora”. Ponad trzydziestoosobową grupę seniorów powitała przewodnicząca Klubu p. Zofia Polińska, która zaprosiła wszystkich do wspólnego poczęstunku, składającego się z potraw przygotowanych przez samych seniorów.    W ten magiczny wieczór klubowicze przypominali sobie dawne zwyczaje  i tradycje andrzejkowe, było wiele śmiechu i miłych wspomnień.


25.11.2010
Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
25 listopada  został wyznaczony przez ONZ na Światowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Jest to  inicjatywa zapoczątkowana w Ameryce Łacińskiej. W odpowiedzi na tę inicjatywę wiele niezależnych organizacji podjęło pracę nad poprawą sytuacji kobiet w miejscach pracy, na ulicy   i w rodzinach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli również stara się czynnie włączać w działania na rzecz sytuacji kobiet min. poprzez pomoc udzielaną przez psychologa, prawnika, specjalistę ds. uzależnień oraz pracowników socjalnych, w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie działającym w tut. Ośrodku.
Wszystkie kobiety z terenu naszego miasta, które potrzebują pomocy mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego przez specjalistów pracujących w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia.


25.11.2010
Zostań Świętym Mikołajem.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej COS w Zduńskiej Woli w ramach projektu socjalnego ,, Zostań Świętym Mikołajem” po raz drugi w tym roku organizuje zbiórkę zabawek dla dzieci rodzin korzystających z pomocy naszego Ośrodka. W tym roku chcielibyśmy rozszerzyć akcję o zbiórkę przyborów szkolnych. Prosimy osoby prywatne, które posiadają zabawki w dobrym stanie oraz chcą zakupić przybory szkolne ( zeszyty, piórniki , kredki, długopisy itp.) o dostarczanie ich do siedziby MOPSCOS przy ul. Getta Żydowskiego 21 B, w godzinach 7.30-15.30 w pokojach    nr 5-6 od listopada do grudnia b.r.
Zabawki i przybory szkolne trafią do dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.


15.11.2010
Spotkanie z władzami PUP w Zduńskiej Woli

W dniu 16.11.2010r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej odbędzie się spotkanie z władzami oraz dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy. Przedmiotem spotkania będzie podsumowanie działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych oraz omówienie form współpracy w zakresie udzielenia wsparcia osobom bezrobotnym jako grupie szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym, w ramach kolejnego etapu wdrażania projektu systemowego Maksymilian w 2011 r.15.11.2010
Apel o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i samotnych.
 
APELUJEMY!
 
o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach,  altankach działkowych i innych miejscach.

 04.11.2010
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.
Każdego roku w październiku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. W Polsce ubóstwo jest zjawiskiem o zróżnicowanym zasięgu. Należy jednak zauważyć, że w znaczącym stopniu dotyczy mieszkańców małych miejscowości oraz mieszkańców wsi. Szczególnie smutnych zjawiskiem jest to, że ubóstwem zagrożeni są ludzie młodzi oraz dzieci.
           Włączając się w obchody Międzynarodowego Dnia Ubóstwa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej skupia swoją uwagę  przede wszystkim na losie dzieci żyjących w niedostatku materialnym.
W związku z tym w dniu 29.10.2010 r. w MOPS COS odbyło się spotkanie pracowników socjalnych oraz pedagogów pracujących w placówkach szkolnych na terenie naszego miasta. 
Celem spotkania było nakreślenie warunków współpracy pracowników socjalnych z pedagogami szkolnymi w celu zapobiegania występowaniu ubóstwa wśród dzieci i młodzieży.


26.10.2010
Koalicja na rzecz przeciwdziałania bezdomności
W dniu 4.11.2010 r. o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbędzie się spotkanie koalicji na rzecz przeciwdziałania bezdomności. W skład koalicji wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, Służby Zdrowia, Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z o. o.
Tematem spotkania będzie:
Podsumowanie działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych i wypracowanie współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym, szczególnie w okresie zimowym.
 


06.10.2010
Życzenia dla Seniorów
„Dzisiaj Wasze święto Seniorzy kochani. My, z całego serca życzenia składamy.
Niech Wam sprzyja szczęście, niech Wam zdrowie służy.
Cieszcie się życiem sto lat albo dłużej/…/”.
 
Drodzy Seniorzy!
 
Z okazji Waszego Święta Życzenia długich lat w zdrowiu szczęściu i miłości, spełnienia marzeń oraz nieustającej miłości płynącej z serc najbliższych składają

Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS

w Zduńskiej Woli


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>