rok.
16.03.2011
Apel o pomoc dla osób dotkniętych przemocą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z apelem o zgłaszanie informacji o niepokojących sygnałach dotyczących zjawiska przemocy rodzinie.
 
Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie, jesteś świadkiem przemocy, niepokoją cię sygnały dotyczące przemocy skorzystaj z bezpłatnej porady specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie.04.03.2011
Tłusty Czwartek
 
Tłusty Czwartek to dzień rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. Z zapustowych szaleństw naszych przodków zostało jedno powszechne - niemal każdy zjadł albo zje dzisiaj pączka.
          W dzisiejszym dniu na „tradycyjnym pączku” spotkają się również członkowie Klubu „Uśmiech Seniora”. Takim słodkim zakończeniem powoli będą żegnać zimowy czas i z niecierpliwością czekać na zieloną wiosnę.


04.03.2011
XII edycja Klubu Integracji Społecznej
W dniu 01.03.2011r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach XII edycji Klubu Integracji Społecznej. Do zajęć kwalifikowano 19 osób znajdujących się w wieku aktywności zawodowej.
Uczestnicy skorzystają z indywidualnej i grupowej pomocy doradcy zawodowego, psychologa oraz prawnika. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na nabycie wiedzy obejmującej tworzenie dokumentów aplikacyjnych, prowadzenie rozmów z pracodawcami, identyfikację podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, a także poznanie zagadnień z zakresu asertywności, samooceny, tworzenia indywidualnego planu działania, kodeksu rodzinnego. Zajęcia poprowadzone zostaną w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmował będzie również działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu.


25.02.2011
Zimowe spotkania ze zdrowiem.
W dniu 24.02.2011r. w ramach „Zimowych spotkań ze zdrowiem” członkowie Klubu Seniora spotkali się z dietetyczką Panią Moniką Papugą pracującą w Centrum „Naturhaus” w Łodzi, w którym specjaliści zajmują się leczeniem nadwagi.             Pani Monika zapoznała naszych seniorów z zasadami zdrowego żywienia, udzieliła odpowiedzi na nurtujące słuchaczy pytania oraz podała przepisy na zdrowe, dietetyczne ciasta.
         W miesiącu kwietniu Członkowie Klubu spotkają się z ww specjalistką w celu uzyskania wiedzy na temat żywienia osób chorujących na cukrzycę.


14.02.2011
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W tym roku już po raz 11 w Polsce będziemy obchodzić ”Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Idea związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.31.01.2011
Obchody Dnia Babci i Dziadka
 
 
 
 
 
 
 
 
Są w zimie takie dni, które mają w sobie coś z wiosny, mimo mrozu za oknem. Są to Dzień Babci i w Dzień Dziadka. Święta te zostały ustanowione, aby oddać hołd wszystkim Babciom i Dziadkom. W tych dniach składamy życzenia mamom i ojcom naszych mam i ojców. W MOPS COS dzień ten będzie uroczyście obchodzony w dniu 03.02.2011r.
 
Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie!
 
Z okazji Waszego Święta życzymy Wam stu lat radosnego życia w gronie kochających dzieci i wnuków, dużo optymizmu, oraz dobrego zdrowia, aby jeszcze przez wiele lat młodsze pokolenia mogły korzystać z Waszego doświadczenia i mądrości.
 
Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS
w Zduńskiej Woli


31.01.2011
XII edycja Klubu Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej informuje, iż w dalszym ciągu trwa rekrutacja uczestników do XII edycji Klubu Integracji Społecznej.
Podczas indywidualnych i grupowych zajęć odbywających się w Klubie uczestnicy będą mieli okazję pracować z doradcą zawodowym, psychologiem oraz prawnikiem.
Proponowane dla Państwa zajęcia mają na celu przygotowanie osób bezrobotnych do ponownego włączenia się w rynek pracy poprzez nabycie umiejętności poszukiwania zatrudnienia.


25.01.2011
Zakończenie III i rozpoczęcie IV etapu projektu "Maksymilian"

Szanowni Państwo !
 
Chcielibyśmy poinformować, iż zakończone zostały prace związane z zamknięciem działań i rozliczeniem III etapu projektu „Maksymilian”.
Informujemy również, iż jednocześnie przystąpiliśmy do działań związanych z ostateczną rekrutacją uczestników do IV etapu projektu. Trwają również prace związane z weryfikacją oraz zakwalifikowaniem beneficjentów do poszczególnych grup wsparcia.10.01.2011
Środowiskowe domy samopomocy
Na podstawie art. 51 a ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ) ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2001 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Rozporządzenie określa:
1)    sposób funkcjonowania  środowiskowych domów samopomocy,
2)    tryb kierowania i przyjmowania do domów,
3)    kwalifikacje osób świadczących usługi,
4)    standardy usług świadczonych przez domy,
5)    termin dostosowywania domów do wymaganych standardów.
 


21.12.2010
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia