rok.
25.02.2011
Zimowe spotkania ze zdrowiem.
W dniu 24.02.2011r. w ramach „Zimowych spotkań ze zdrowiem” członkowie Klubu Seniora spotkali się z dietetyczką Panią Moniką Papugą pracującą w Centrum „Naturhaus” w Łodzi, w którym specjaliści zajmują się leczeniem nadwagi.             Pani Monika zapoznała naszych seniorów z zasadami zdrowego żywienia, udzieliła odpowiedzi na nurtujące słuchaczy pytania oraz podała przepisy na zdrowe, dietetyczne ciasta.
         W miesiącu kwietniu Członkowie Klubu spotkają się z ww specjalistką w celu uzyskania wiedzy na temat żywienia osób chorujących na cukrzycę.


14.02.2011
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W tym roku już po raz 11 w Polsce będziemy obchodzić ”Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Idea związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.31.01.2011
Obchody Dnia Babci i Dziadka
 
 
 
 
 
 
 
 
Są w zimie takie dni, które mają w sobie coś z wiosny, mimo mrozu za oknem. Są to Dzień Babci i w Dzień Dziadka. Święta te zostały ustanowione, aby oddać hołd wszystkim Babciom i Dziadkom. W tych dniach składamy życzenia mamom i ojcom naszych mam i ojców. W MOPS COS dzień ten będzie uroczyście obchodzony w dniu 03.02.2011r.
 
Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie!
 
Z okazji Waszego Święta życzymy Wam stu lat radosnego życia w gronie kochających dzieci i wnuków, dużo optymizmu, oraz dobrego zdrowia, aby jeszcze przez wiele lat młodsze pokolenia mogły korzystać z Waszego doświadczenia i mądrości.
 
Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS
w Zduńskiej Woli


31.01.2011
XII edycja Klubu Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej informuje, iż w dalszym ciągu trwa rekrutacja uczestników do XII edycji Klubu Integracji Społecznej.
Podczas indywidualnych i grupowych zajęć odbywających się w Klubie uczestnicy będą mieli okazję pracować z doradcą zawodowym, psychologiem oraz prawnikiem.
Proponowane dla Państwa zajęcia mają na celu przygotowanie osób bezrobotnych do ponownego włączenia się w rynek pracy poprzez nabycie umiejętności poszukiwania zatrudnienia.


25.01.2011
Zakończenie III i rozpoczęcie IV etapu projektu "Maksymilian"

Szanowni Państwo !
 
Chcielibyśmy poinformować, iż zakończone zostały prace związane z zamknięciem działań i rozliczeniem III etapu projektu „Maksymilian”.
Informujemy również, iż jednocześnie przystąpiliśmy do działań związanych z ostateczną rekrutacją uczestników do IV etapu projektu. Trwają również prace związane z weryfikacją oraz zakwalifikowaniem beneficjentów do poszczególnych grup wsparcia.10.01.2011
Środowiskowe domy samopomocy
Na podstawie art. 51 a ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ) ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2001 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Rozporządzenie określa:
1)    sposób funkcjonowania  środowiskowych domów samopomocy,
2)    tryb kierowania i przyjmowania do domów,
3)    kwalifikacje osób świadczących usługi,
4)    standardy usług świadczonych przez domy,
5)    termin dostosowywania domów do wymaganych standardów.
 


21.12.2010
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia16.12.2010
Zakończenie XI edycji zajęć w KIS.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 14.12.2010 r. zakończyła XI edycja zajęć organizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej. W ramach spotkań indywidualnych i zajęć grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem uczestnicy mogli nauczyć się m. in. tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji przed pracodawcą, sporządzania podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy a także zapoznać się z zagadnieniami z zakresu asertywności, samooceny, tworzenia indywidualnego planu działania, kodeksu rodzinnego. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmował działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu.


09.12.2010
Mikołajki w Klubie „Uśmiech Seniora”

 
 
Gdy zima przybywa,
Boże Narodzenie z nią idzie krok po kroku,
a za nią nowy czas kolejnego roku

 

W dniu dzisiejszym do członków Klubu „Uśmiech Seniora” zawita Mikołaj. Przyniesie ze sobą świąteczne upominki oraz życzenia zdrowia, miłości, wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2011.


09.12.2010
Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej
W dniu 08.12.2010 r. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej nadało Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej.
Jest to duże uznanie i wyróżnienie dla Ośrodka za pracę metodą CAL.
Instytucja pracująca metodą CAL służy budowaniu dobra publicznego i zaufania społecznego. Opierając się na zasadach tolerancji, poszanowania praw człowieka, solidarności społecznej, inicjuje działania służące aktywizacji, edukacji i rozwoju środowiska lokalnego.
Odpowiada na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, organizuje mieszkańców w proces ich rozwiązywania w myśl zasady „Pomóżmy ludziom aby pomogli sobie sami”.
Tworzy płaszczyznę porozumienia i współpracy, dąży do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.
 


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>