rok.
10.05.2011
Projekt Socjalny "Rozśpiewane Karsznice"
 
Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Zduńskiej Woli realizuje projekt socjalny "Rozśpiewane Karsznice". W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty muzyczne organizowane w ramach ww. projektu. Oferujemy bezpłatną naukę gry na gitarze oraz bębnach afrykańskich. Zajęcia odbywają się w każdą środę o godzinie 16:00 w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli ul. I-go Maja 7, gdzie są przyjmowane zapisy. Warsztaty przewidziane są dla młodzieży w wieku 15 - 20 lat z terenu dzielnicy Karsznice. Jeżeli masz zdolności muzyczne, chciałbyś nauczyć się grać na instrumencie, zapraszamy do udziału w warsztatach.


26.04.2011
Nowe rozporządzenie wykonawcze do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Z dniem 21 kwietnia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 395). Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w tej samej sprawie.

Rozporządzenie MPIPS 23 marca 2011.pdf20.04.2011
Ogólnopolska Kampania „Dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci”.
         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli aby zwrócić uwagę lokalnego środowiska na problem przemocy wobec dzieci,            a także by wyrazić sprzeciw wobec stosowania kar fizycznych organizuje w dniu 30.04.2011 r. akcję w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci”.
         Po raz pierwszy taki dzień zorganizowała w USA w 1998 r. amerykańska organizacja EPOCH. Miała ona przesłanie aby przekonać rodziców i opiekunów do zaprzestania stosowania kar cielesnych wobec dzieci.
Planowana akcja ma na celu przypomnienie o potrzebie niesienia pomocy dzieciom doświadczającym przemocy. Ma ona mieć także charakter edukacyjny i informacyjny.
Do współpracy zaproszono: Szkoły Podstawowe, Publiczne Gimnazja oraz Straż Miejską, Komendę Powiatową Policji, Prokuraturę Rejonową, Sąd Rejonowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną          w Zduńskiej Woli.
W ramach kampanii przewidziano rozprowadzenie ulotek i plakatów o wskazanej tematyce, ekspozycję ofert pomocowych w zaangażowanych do współpracy placówkach.


20.04.2011
Projekt socjalny kierowany do osób bezdomnych „W grupie szansa”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli realizuje projekt socjalny p.n. „W grupie szansa”. Działania projektu skierowane zostały do osób bezdomnych z terenu miasta Zduńska Wola.
 
         Głównym celem przedsięwzięcia jest „udzielenie wsparcia psychologicznego oraz zapewnienie pełnej informacji dla osób bezdomnych o instytucjach i programach, które dotyczą rozwiązywania problemów dotykających osoby bezdomne. W nawiązaniu do realizacji ww. celu zapraszamy wszystkie osoby, które oczekują informacji oraz wsparcia w zakresie poprawy swojej sytuacji życiowej do udziału w projekcie.


15.04.2011
Wiosenne spotkania ze zdrowiem w Klubie „Uśmiech Seniora”

         W dniu 14.04.2011r. w ramach „Wiosennych spotkań ze zdrowiem” członkowie Klubu „Uśmiech Seniora” spotkali się z dietetyczką – Panią Moniką Papugą. Podczas spotkania omawiany był sposób żywienia u osób chorych na cukrzycę. Klubowicze otrzymali również wskazówki dotyczące stosowania odpowiedniej diety w celu zapobiegania cukrzycy oraz innym chorobom krążenia.13.04.2011
Dzień Ludzi Bezdomnych.
14 kwietnia b.r. już po raz 15 obchodzony będzie Dzień Ludzi Bezdomnych. Obchody zainicjowane zostały przez twórcę stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia         z Bezdomności Markot - Marek Kotański. Święto to jest obchodzone poprzez organizowanie rozmaitych akcji pomocy ludziom bezdomnym, oraz akcji informacyjnych mających zwrócić uwagę całego społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych.
                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli włączając się w inicjatywę świadczenia pomocy na rzecz osób bezdomnych, od 2008r.  realizuje projekt socjalny „Szansa dla ciebie”. Celem głównym projektu jest wspieranie osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych,               w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych. Udzielanie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, przeciwdziałanie w poszerzaniu się zjawiska bezdomności oraz dążenie do społeczno-ekonomicznego usamodzielnienia się osób bezdomnych funkcjonujących na terenie miasta, a także ich pełnoprawnego funkcjonowania        w życiu społecznym.


07.04.2011
Postępy w realizacji IV etapu projektu systemowego Maksymilian

Rozpoczęły się pierwsze spotkania inauguracyjne uczestników IV etapu projektu systemowego Maksymilian, którzy zostali zaproszeni do udziału w nowych działaniach zaplanowanych w projekcie, a już I i II grupa biorąca udział w zajęciach prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej przeszła do realizacji następnych zadań aktywizujących.
Od miesiąca kwietnia każda z osób przypisanych do ww. grup została objęta indywidualnymi usługami wspierającymi aktywizację zawodową. Celem nowych indywidualnych zajęć doradczych jest identyfikacja mocnych stron, określenie indywidualnych umiejętności oraz wykorzystanie potencjału zawodowego w obszarach obecnego rynku pracy.
Zachęcamy osoby biorące udział w projekcie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, życzymy również satysfakcji z osiąganej w ramach projektu wiedzy.

Zespół projektowy30.03.2011
Realizacja projektu socjalnego "My Wam - Wy Nam".
Zespól Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej zaprosił osoby niepełnosprawne będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej „Bonex” do uczestnictwa w projekcie socjalnym „My –Wam, Wy Nam”. Jednym z głównych założeń przedsięwzięcia jest integracja osób niepełnosprawnych z pracownikami Zakładu Pracy Chronionej „Ferax”, który jest partnerem w realizacji projektu.            W ramach działań projektu zaplanowane zostało min. zwiedzanie zakładu pracy oraz zorganizowanie na jego terenie ekspozycji prac wykonanych własnoręcznie przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z materiałów udostępnionych przez zakład.
         Ponadto wsparcia uczestnikom projektu udzieliła Hurtownia „Correct”, przekazując nieodpłatnie na rzecz uczestników projektu materiały biurowe                i papiernicze.


29.03.2011
Wycieczka do Warszawy
W dniu 26.03.2011r. grupa zaangażowanych w ramach aktywizacji zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, odbyła podróż do Warszawy. Wyjazd miał charakter edukacyjno – historyczny i patriotyczny. Mieszkańcy naszego miasta zwiedzili najważniejsze obiekty związane z historią oraz siedzibą władz naszego państwa. Zduńskowolanie odwiedzili Belweder, Pałac Prezydencki oraz Sejm i Senat będące miejscami urzędowania naszych parlamentarzystów.
Wycieczka została zorganizowana przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola Pana Piotra Niedźwieckiego, a zainicjowana przez Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Suchoczasy, Pana Jana Tobiasza.


22.03.2011
Kawa dla Seniora

 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w ramach projektu socjalnego „KAWA dla SENIORA” zaprasza wszystkich emerytów i rencistów w okresie od kwietnia do czerwca 2011r. (od poniedziałku do czwartku w godzinach 12 – 18) na KAWĘ lub HERBATĘ do wybranych lokali – po okazaniu karnetu – za symboliczną 1zł. Zainteresowanych zapraszamy po odbiór karnetów do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 21 B, w godzinach 7.30 – 15.30 w pokojach 5 – 6 od m-ca kwietnia. Lokale biorące udział w projekcie: Restauracja „Secesja” ; „Wenecja” ; „Arrival” ; „Jurydyka”.

 << poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>