rok.
24.06.2011
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Dzień 26 czerwca ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. W ten sposób świat dał wyraz swojej determinacji w sferze intensyfikacji działań i międzynarodowej współpracy na rzecz uwolnienia społeczności od problemu narkomanii.
Celem obchodów tego dnia jest systematyczne wskazywanie społeczeństwu niebezpieczeństwa jakie niesie przyjmowanie narkotyków oraz uświadomienie konieczności podejmowania działań odnośnie zwalczania tego zjawiska, zapobiegania temu zjawisku oraz konieczności leczenia uzależnień.
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii jest więc doskonałą okazją służącą podnoszeniu świadomości społecznej odnośnie poszukiwania możliwości powrotu do normalnego funkcjonowania społecznego.
Mając na uwadze wagę problemu, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli postanowili również włączyć się w aktywną pracę na rzecz zapobiegania nadużywaniu środków odurzających i leków poprzez organizację Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii na terenie Ośrodka. Będzie to intensywna akcja informacyjna prowadzona na terenie Ośrodka oraz indywidualna praca socjalna z podopiecznymi.


22.06.2011
Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozpoczął działania.
Dnia 20.06.2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola w dniu 12 kwietnia 2011 r.     do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Zduńskiej Woli. Zasadniczym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb umożliwiających wypracowanie skutecznej współpracy różnych grup zawodowych pracujących w obszarze przemocy w rodzinie między innymi:
  • zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej
  • poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy
  • monitorowanie występowania przemocy w rodzinie , jej rozmiarów            i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.
Koordynatorem działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21 B.
Pełną informację w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy          w rodzinie można uzyskać pod nr tel. 43 823 67 79 lub 43 823 53 20.


14.06.2011
Rekrutacja do projektu Maksymilian na rok 2012
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, o rozpoczęciu naboru uczestników do V etapu projektu systemowego Maksymilian wdrażanego w ramach poddziałania 7.1.1 PO KL, który realizowany będzie w 2012 r.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do swoich pracowników socjalnych w celu uzyskania szczegółowych  informacji o możliwości udziału w instrumentach aktywnej integracji oraz indywidualnych formach wsparcia, które będą proponowane uczestnikom kolejnego etapu projektu.

Zapraszamy!
Zespół projektowy09.06.2011
Impreza integracyjna CAL -10.06.2011r. - "Czerwiec Aktywnych Społeczności"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli po raz siódmy organizuje spotkanie integracyjne lokalnych grup społecznych w ramach działań programowych prowadzonych metodą Centrum Aktywności Lokalnej.
Integracja społeczności ma na celu wypromowanie działań partnerskich prowadzących do pobudzenia aktywności społecznej i podejmowania działań na rzecz podnoszenia jakości życia lokalnych środowisk.
W tym roku działania prowadzone w ramach akcji integracyjnej, MOPS COS kieruje do uczestników zajęć w Klubie Integracji Społecznej ich rodzin oraz otoczenia: wspólnot osiedlowych, osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz klubów abstynenckich.
Impreza integracyjna odbędzie się w dniu 10.06.2011r. o godz. 11.00 na terenie Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, przy ul. Dolnej 41.
Podczas imprezy zaplanowano wspólne śpiewanie, konkursy z nagrodami, zabawy w „Miasteczku Klownów” oraz poczęstunek z grilla.
Wszystkim tegorocznym Calowiczom życzymy dobrej zabawy, dobrych  humorów oraz słonecznej pogody podczas spotkania.


08.06.2011
Serial o pracownikach socjalnych

Pragniemy poinformować Państwa, że na ekrany Telewizji Polskiej wchodzi serial " Głęboka Woda ".
Pilotażowy odcinek serialu zostanie wyemitowany w Programie II Telewizji Polskiej dnia 14 czerwca 2011 r. o godzinie 20:45. Serial ten powstał w kooperacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Telewizją Polską S. A. i ma na celu pokazanie polskiemu społeczeństwu misji pracowników socjalnych.
Mamy nadzieję, że scenarzystom i reżyserowi udało się trafnie uchwycić specyfikę wykonywanego przez pracowników socjalnych zawodu oraz dylematy i problemy, z którymi na co dzień muszą się zmierzać na rzecz wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Liczymy na to, iż widzowie po obejrzeniu serialu zrozumieją charakter tego zawodu, możliwości i ograniczenia skutecznego działania. Gorąco Państwa zachęcamy do obejrzenia pilotażowego odcinka, mając nadzieję, że jesienią ponownie zasiądziecie przed ekrany telewizorów, aby obejrzeć cały trzynasto odcinkowy serial.08.06.2011
Założenia projektu ustawy o zmienie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej
Założenia projektu ustawy o zmienie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy społecznej
Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej.


06.06.2011
Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
4 czerwca b.r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji, który wprowadzony został 19 sierpnia 1982 roku  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z powodu ogromnej liczby palestyńskich i libańskich dzieci zabitych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji.
W dalszym ciągu codziennie widzimy jak skomplikowany świat dorosłych w znaczący sposób wpływa na życie młodych ludzi. Nierzadko jesteśmy świadkami stosowania przemocy wobec dzieci. Nie reagujemy w obawie przed konsekwencjami interwencji. Dlatego ważne jest abyśmy wiedzieli, że zgłaszanie przypadków przemocy i reagowanie na przemoc, szczególnie tę stosowaną wobec najmłodszych jest właściwą postawą wobec aktów agresji i przemocy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej systematycznie włącza się w działania związane z niesieniem pomocy poprzez akcje informacyjne organizowane na terenie Ośrodka dotyczące możliwości uzyskania wsparcia przez dzieci krzywdzone.
Przy tut. Ośrodku funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy, w którym zatrudnieni specjaliści tj. psycholog, prawnik oraz  psychopedagog w sposób profesjonalny udzielą wsparcia wszystkim pokrzywdzonym osobom, w tym przede wszystkim pokrzywdzonym dzieciom.
Ponadto MOPS COS w Zduńskiej Woli ściśle współpracuje z psychologami zatrudnionymi w Sądzie Rodzinnym, pełniącymi funkcje biegłych sądowych, pracujących z dziećmi, którzy w każdej chwili skierują swoją pomoc w kierunku potrzebujących wsparcia dzieci.


01.06.2011
Międzynarodowy Dzień Dziecka
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem wszystkich dzieci na całym świecie. Celebruje się je we wszystkich państwach, jako Dzień Praw Dziecka lub pod nazwą Powszechnego Dnia Dziecka.
W Polsce Święto to jest obchodzone od 1952 roku i na zawsze wpisało się w nasze życie społeczne.
Czynny udział w obchodach Dnia Dziecka biorą również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, którzy realizując założenia stworzonego przez siebie projektu socjalnego pn. „Rodzinny Dzień Dziecka” zorganizowali spotkanie integracyjne dla dzieci przebywających w Domu Dziecka im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach oraz ich rodziców. W czasie spotkania planowana jest wspólna zabawa, konkursy na wesoło, występy artystyczne oraz poczęstunek z grilla.
Zarówno wychowankom Domu Dziecka w Wojsławicach jak i wszystkim dzieciom życzymy samych radosnych, szczęśliwych i beztroskich dni, gdyż czas dzieciństwa jest najpiękniejszym i niezapomnianym okresem w całym życiu człowieka. Niech więc najmłodsi cieszą się nim jak najpełniej i niech przeżywają je jak najdłużej!
 
Dyrekcja i pracownicy MOPS COS
w Zduńskiej Woli


26.05.2011
26 maja – Dzień Matki
Sto lat dla Mam!
Dzień Matki jest okazją aby przekazać Wszystkim Mamom wiele ciepłych
słów i uczuć.
Drogie Mamy - życzymy Wam długich lat życia, szczęścia, zdrowia  i uśmiechu, którym tak często podnosicie nas na duchu  w trudnych chwilach.  Jednocześnie składamy wyrazy szacunku oraz podziękowania za troskę, dobroć i miłość, którą okazujecie nam we wszystkich momentach życia.


25.05.2011
Dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z obchodzonym Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w dniu 25 maja b.r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli włączył się w akcję informacyjną pod hasłem „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych” organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>