rok.
16.02.2012
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
Nawiązując do lat ubiegłych, w dniach od 20 do 24 lutego 2012 roku w Prokuraturze Rejonowej w Zduńskiej Woli organizowany jest "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Tegoroczna akcja ma celu działania związane z upowszechnieniem praw pokrzywdzonych.


30.01.2012
Apel o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.
 
APELUJEMY !
 
o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:
-         udzielenia schronienia
-         zapewnienia posiłku
-         zapewnienia niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej
 
Prosimy o kontakt:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
    Centrum Opieki Socjalnej
    98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B
    tel. 043 823 67 79, 823 53 20
  • Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, tel. całodobowy 43 824 43 11
  • Straż Miejska w Zduńskiej Woli, tel. 43 823 29 45
 
Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.
 
 
PAMIĘTAJMY
zima to dla bezdomnych walka o życie
 


20.01.2012
Dzień Babci i Dziadka
 
Babcia to są miłe ręce,
Książka, herbata słodka,
Śmieszne słowa w dawnej piosence,
Suknia dla lalki i szarlotka…

Dziadek przytuli zanim się zaśnie
Otrze łzy z twarzy
Pokaże jak ptak śpiewa
Nauczy rozpoznawać drzewa…
 
 
 
 
W dniach 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. Z okazji tego Święta wszystkim Babciom i Dziadkom dziękujemy za okazywane nam serce troskę i opiekę. Życzymy długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i radości.
 
Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS


05.01.2012
Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie I-III 2012
Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).


21.12.2011
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia20.12.2011
Klub Integracji Społecznej – zakończenie XIII edycji

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zakwalifikowali do uczestnictwa w zajęciach XIII edycji Klubu Integracji Społecznej 13 osób długotrwale bezrobotnych. Zajęcia odbyły się w terminie 01.09.2011 r.- 20.12.2011 r. W ramach zajęć zorganizowano m. in.: spotkania indywidualne z psychologiem w zakresie określenia sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy i doradcą zawodowym w zakresie określenia kompetencji zawodowych, zajęcia grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji przed pracodawcą, komunikacji interpersonalnej, asertywności, sporządzania podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienia zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmował działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Udział w spotkaniach Klubu Integracji Społecznej został podsumowany wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu zajęć.19.12.2011
Spotkanie wigilijne - podsumowanie projektu

W dniu 16.12.2011 r. uczestnicy IV edycji projektu Maksymilian wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, które było jednocześnie spotkaniem podsumowującym ich udział w przedsięwzięciu. Otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej, przygotowujących do powrotu na rynek pracy oraz zaświadczenia potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych. Wzięli udział w wigilijnym poczęstunku i otrzymali świąteczne podarunki.15.12.2011
Konferencja informacyjno - promocyjna.

 

W dniu 14.12.2011r. odbyła się Konferencja informacyjno – promocyjna, promująca działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. W konferencji wzięli udział partnerzy współpracujący     z Ośrodkiem w zakresie realizacji zadań na rzecz klientów MOPS COS, władze miasta, goście ze Stowarzyszenia CAL oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, uczestnicy projektu oraz pracownicy socjalni. Celem przeprowadzenia konferencji było przedstawienie zadań jakie realizuje nasza instytucja, w tym niekonwencjonalnych form pomocy realizowanych przez zespoły pracowników socjalnych na rzecz społeczności lokalnych oraz złożenie podziękowań za współpracę dotychczasowym partnerom, a także pozyskanie nowych sprzymierzeńców do pracy na rzecz aktywizacji oraz integracji zawodowej                 i społecznej mieszkańców naszego miasta.

 08.12.2011
Mikołajki w Klubie „Uśmiech Seniora”
W dniu dzisiejszym do członków Klubu „Uśmiech Seniora” zawita Mikołaj. Przyniesie ze sobą świąteczne upominki oraz życzenia zdrowia, miłości, wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 


07.11.2011
Apel o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i samotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>