rok.
01.06.2012
Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
Każdego roku w dniu 4 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji, który wprowadzony został 19 sierpnia 1982 roku  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z powodu ogromnej liczby palestyńskich i libańskich dzieci zabitych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji.
W dalszym ciągu codziennie widzimy jak skomplikowany świat dorosłych w znaczący sposób wpływa na życie młodych ludzi. Nierzadko jesteśmy świadkami stosowania przemocy wobec dzieci. Nie reagujemy w obawie przed konsekwencjami interwencji. Dlatego ważne jest abyśmy wiedzieli, że zgłaszanie przypadków przemocy i reagowanie na przemoc, szczególnie tę stosowaną wobec najmłodszych jest właściwą postawą wobec aktów agresji i przemocy.


29.05.2012
Spółdzielnia socjalna - firma społeczna. Jak ją założyć?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 14.06.2012 r. o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat „Spółdzielnia socjalna - firma społeczna. Jak ją założyć?” Spółdzielnia socjalna to firma, którą mogą założyć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, czyli przede wszystkim osoby bezrobotne, niepełnosprawne.


16.05.2012
Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS
W dniu 30.05.2012 r., w godzinach 9.00-14.00 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi II Oddział ZUS w Zduńskiej Woli ul. Kilińskiego 7/11, sala Obsługi Klientów – Budynek A odbędzie się spotkanie w ramach akcji informacyjnej „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych”.


27.04.2012
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż w dniu 30.04.2012 r. obchodzimy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Dzień ten ustanowiony został po to, aby wyrazić protest dotyczący stosowania kar fizycznych wobec najmłodszych.
Po raz pierwszy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci zorganizowała w USA w 1998 r. amerykańska organizacja EPOCH (End Physical Punishment of Children), a jej celem było przekonanie rodziców i opiekunów, żeby zrezygnowali ze stosowania kar cielesnych wobec swoich podopiecznych.
Przypominamy, iż wszystkie osoby, które doznają przemocy mogą uzyskać pomoc w tut. Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie, funkcjonującym przy tut. Ośrodku. W Punkcie pełnią dyżury specjaliści, którzy w sposób profesjonalny udzielą wsparcia wszystkim pokrzywdzonym osobom.


23.04.2012
Realizacja zajęć w Klubie Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż w dalszym ciągu trwają zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. Program zajęć obejmuje działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu.
Uczestnicy XIV edycji zajęć biorą udział w warsztatach i wykładach grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem. Pracują min. nad takimi zagadnieniami jak: tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja przed pracodawcą, budowanie Indywidualnych Planów Działania, poprawa komunikacji interpersonalnej, asertywność, w rozwijanie inteligencji emocjonalnej, alternatywne formy spędzania wolnego czasu, sporządzanie podstawowych dokumentów związanych z zatrudnieniem, zasady zawierania umów o pracę.
Zainteresowani mogą korzystać także z indywidualnych spotkań z ww. specjalistami.


22.03.2012
Platforma współpracy międzyinstytucjonalnej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zadeklarował udział w platformie współpracy międzyinstytucjonalnej wraz z innymi jednostkami z terenu powiatu zduńskowolskiego: GOPS, PCPR i PUP w Zduńskiej Woli, MGOPS w Szadku i GOPS w Zapolicach. Zadaniem platformy będzie wypracowanie wspólnego stanowiska i wspólnych dobrych praktyk w sprawie współpracy na rzecz mieszkańców powiatu zduńskowolskiego.
Do współpracy zostały zaproszone także stowarzyszenia, fundacje i jednostki edukacyjno-doradcze.
O kolejnych postępach prac w ramach platformy będziemy  Państwa na bieżąco informować .

 


07.03.2012
Spotkanie z osobami chorymi na cukrzycę – 30.03.2012 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli organizuje w dniu 30.03.2012 r. spotkanie informacyjne dla osób korzystających       z pomocy społecznej i ich rodzin. Istotą działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia jest zasygnalizowanie problemu zdrowotnego, którym jest cukrzyca a występuje ona coraz częściej wśród ogółu społeczeństwa. W spotkaniu udział wezmą m.in. lekarz, pielęgniarka, osoby chore na cukrzycę. Można liczyć na wsparcie specjalistów oraz zasięgnąć opinii na temat choroby i sposobów jej leczenia.

Serdecznie zapraszamy!

 


23.02.2012
Spotkanie z ekologią w Klubie „Uśmiech Seniora”
W dniu dzisiejszym członkowie Klubu „Uśmiech Seniora” wezmą udział w spotkaniu, na którym poruszane będą problemy związane z życiem w zgodzie z naturą oraz przestrzeganiem reguł ekologicznego funkcjonowania w środowisku.


23.02.2012
XIV Edycja Klubu Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że od dnia 27.02.2012 r. rusza XIV edycja zajęć organizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej.


16.02.2012
Spotkanie inauguracyjne uczestników V edycji projektu systemowego „Maksymilian”
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 lutego 2012 r. odbędzie się spotkanie inauguracyjne uczestników V edycji Projektu „MAKSYMILIAN” – realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>