rok.
23.02.2012
Spotkanie z ekologią w Klubie „Uśmiech Seniora”
W dniu dzisiejszym członkowie Klubu „Uśmiech Seniora” wezmą udział w spotkaniu, na którym poruszane będą problemy związane z życiem w zgodzie z naturą oraz przestrzeganiem reguł ekologicznego funkcjonowania w środowisku.


23.02.2012
XIV Edycja Klubu Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że od dnia 27.02.2012 r. rusza XIV edycja zajęć organizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej.


16.02.2012
Spotkanie inauguracyjne uczestników V edycji projektu systemowego „Maksymilian”
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 lutego 2012 r. odbędzie się spotkanie inauguracyjne uczestników V edycji Projektu „MAKSYMILIAN” – realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


16.02.2012
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
Nawiązując do lat ubiegłych, w dniach od 20 do 24 lutego 2012 roku w Prokuraturze Rejonowej w Zduńskiej Woli organizowany jest "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Tegoroczna akcja ma celu działania związane z upowszechnieniem praw pokrzywdzonych.


30.01.2012
Apel o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.
 
APELUJEMY !
 
o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:
-         udzielenia schronienia
-         zapewnienia posiłku
-         zapewnienia niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej
 
Prosimy o kontakt:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
    Centrum Opieki Socjalnej
    98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B
    tel. 043 823 67 79, 823 53 20
  • Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, tel. całodobowy 43 824 43 11
  • Straż Miejska w Zduńskiej Woli, tel. 43 823 29 45
 
Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.
 
 
PAMIĘTAJMY
zima to dla bezdomnych walka o życie
 


20.01.2012
Dzień Babci i Dziadka
 
Babcia to są miłe ręce,
Książka, herbata słodka,
Śmieszne słowa w dawnej piosence,
Suknia dla lalki i szarlotka…

Dziadek przytuli zanim się zaśnie
Otrze łzy z twarzy
Pokaże jak ptak śpiewa
Nauczy rozpoznawać drzewa…
 
 
 
 
W dniach 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. Z okazji tego Święta wszystkim Babciom i Dziadkom dziękujemy za okazywane nam serce troskę i opiekę. Życzymy długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i radości.
 
Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS


05.01.2012
Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie I-III 2012
Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).


21.12.2011
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia20.12.2011
Klub Integracji Społecznej – zakończenie XIII edycji

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zakwalifikowali do uczestnictwa w zajęciach XIII edycji Klubu Integracji Społecznej 13 osób długotrwale bezrobotnych. Zajęcia odbyły się w terminie 01.09.2011 r.- 20.12.2011 r. W ramach zajęć zorganizowano m. in.: spotkania indywidualne z psychologiem w zakresie określenia sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy i doradcą zawodowym w zakresie określenia kompetencji zawodowych, zajęcia grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji przed pracodawcą, komunikacji interpersonalnej, asertywności, sporządzania podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienia zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmował działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Udział w spotkaniach Klubu Integracji Społecznej został podsumowany wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu zajęć.19.12.2011
Spotkanie wigilijne - podsumowanie projektu

W dniu 16.12.2011 r. uczestnicy IV edycji projektu Maksymilian wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, które było jednocześnie spotkaniem podsumowującym ich udział w przedsięwzięciu. Otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej, przygotowujących do powrotu na rynek pracy oraz zaświadczenia potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych. Wzięli udział w wigilijnym poczęstunku i otrzymali świąteczne podarunki.<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>