rok.
02.06.2017
Zaproszenie na wykład edukacyjny
Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki zaprasza na wykład edukacyjny pt. "Dlaczego się starzejemy".15.05.2017
Międzynarodowy Dzień Rodziny
15 maja - Międzynarodowy Dzień Rodzin – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 września 1993. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny.
Rodzina jest najmniejszą, najstarszą i najpowszechniejszą formą życia społecznego. Wszystkim rodzinom życzymy dużo radości i spełnienia marzeń!


10.05.2017
Spotkania informacyjnych "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych"
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020”.


04.05.2017
Informacja na temat bezpłatnych badań mammograficznych
Bezpłatne badanie mammograficzne adresowane jest do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ.
Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać płatne badanie. W czasie trwania akcji koszt badania wynosi 80 zł (bez skierowania).21.04.2017
Spotkanie informacyjne w PUP z doradcą EURES
Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 4, organizuje w dniu 08.05.2017 r. o godz. 11.00 (sala nr 16) spotkanie informacyjne z doradcą EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
Tematem spotkania będzie międzynarodowe pośrednictwo pracy realizowane w ramach sieci EURES, skierowane do osób zainteresowanych pracą za granicą.
Zapraszamy


22.03.2017
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.
Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
16.03.2017
Światowy Dzień Pracy Socjalnej - 21 marca 2017 r.
Profesjonalne pomaganie – czyli praca socjalna – 21 marca 2017 r. obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej.

Praca socjalna to działalność profesjonalna. To zespół powiązanych ze sobą i umiejętnie zaplanowanych działań prowadzonych przez wykształconych pracowników socjalnych we współpracy z osobą wspieraną. To działalność profesjonalna polegająca na udzielaniu pomocy jednostkom, grupom lub społecznościom we wzbogacaniu lub odbudowywaniu ich zdolności społecznego funkcjonowania oraz na tworzeniu sprzyjających warunków społecznych. Celem pracy socjalnej jest pomoc w nauczeniu się samodzielności.


02.03.2017
Projekt "Ginąc zawody"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż Komenda Główna OHP realizuje projekt pn. „Ginące zawody". Projekt stanowi propozycję działań mających za zadanie poprawę sytuacji młodych ludzi na rynku pracy poprzez ich przeszkolenie w tzw. zawodach „ginących”.
28.02.2017
Punkt Informacji Obywatelskiej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przypomina, że w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ Plac Wolności 26 dyżurują:

W Punkcie dyżurują:
pracownik socjalny – środa i piątek w godzinach 800 – 1000
dzielnicowi – środa w godzinach 800 – 1000
prawnik – czwartek w godzinach 800 – 1000


22.02.2017
Projekt "Perspektywa na Sukces"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie "Perspektywa na Sukces", skierowanym do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>