rok.
10.10.2012
XV edycja Klubu Intergracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że od dnia 24.10.2012 r. rusza XV edycja zajęć organizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej. Zaplanowano spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym oraz spotkania grupowe. W ramach zajęć grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem przewidujemy m. in.: tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację przed pracodawcą, budowanie Indywidualnych Planów Działania, komunikację interpersonalną, asertywność, zajęcia w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej, proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, sporządzanie podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienie zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmuje działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Chętnych do udziału w zajęciach KIS prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS COS w Zduńskiej Woli w godzinach 7:30-10:00.
 
Serdecznie zapraszamy!


08.10.2012
Dzień Sąsiada
Europejski Dzień Sąsiada obchodzony jest w ponad 30 krajach europejskich. Jest to największe święto społeczności lokalnych w Europie, objęte patronatem Komisji Europejskiej i wspierane przez Komitet Regionów. Idea obchodzenia Dnia Sąsiada powstała w Paryżu, w 1999 r. Podczas obchodów tego święta promuje się wzmocnienie sąsiedzkiej solidarności, inicjuje spotkania z sąsiadami dla lepszego poznania się, szerzenia życzliwości i zaufania, podniesienia poczucia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu.
W dniu 06.10.2012 r. Dzień Sąsiada obchodzili uczestnicy projektu Maksymilian. W tym dniu spotkali się ze swoimi sąsiadami przy grillu oraz wspólnej zabawie z wodzirejem. Dodatkową atrakcją były przejażdżki na kucykach i malowanie twarzy dla dzieci, pokazy strażackie oraz medyczne. Uczestnicy mogli również dokonać pomiarów parametrów zdrowotnych takich jak poziom cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, saturacji krwi.
Najważniejsze jednak w tym dniu jest poznanie osób, które mieszkają obok nas, wspólne spędzenie czasu oraz zacieśnienie przyjacielskich więzi z sąsiadami.


01.10.2012
Nabór do VI etapu projektu systemowego „MAKSYMILIAN”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
w Zduńskiej Woli
 
OGŁASZA NABÓR
DO VI ETAPU
PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MAKSYMILIAN”, który będzie realizowany w 2013 r. w Działania 7.1 ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


01.10.2012
Wyjazd turystyczno – edukacyjny do Krakowa
W dniach 27-28.09.2012r. uczestnicy projektu systemowego „Maksymilian” wzięli udział w wyjeździe turystyczno – edukacyjnym do Krakowa. Zwiedzili Wawel, Zamek Królewski, Grób Pary Prezydenckiej, Rynek z Sukiennicami, Kościół Mariacki. Przechadzali się uliczkami Krakowa do Pałacu Biskupiego z „papieskim oknem”. Byli na Placu Matejki. Oglądali Teatr Słowackiego, Uniwersytet Jagielloński, kościoły na ulicy Grodzkiej, zabytkowe kamienice na ulicy Floriańskiej.
Zduńskowolscy Maksymilianie odwiedzili również Klasztor Benedyktynów w Tyńcu, gdzie mogli podziwiać ekologiczne i lecznicze wyroby Ojców Benedyktynów.
W drugim dniu wycieczki uczestnicy trafili do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Zwiedzili Krakowski Kazimierz, Kościół na Skałce oraz Centrum Papieskie Jana Pawła II.
Z pełnymi wrażeń głowami oraz widokami pięknych krakowskich zakątków powrócili do rodzinnego miasta. Mamy nadzieję, że podróż dostarczyła naszym klientom niezapomnianych wrażeń, które na długo zachowają w pamięci.


24.09.2012
"Dzień Sportu"
W dniu 22.09.2012r. MOPS COS w Zduńskiej Woli zorganizował imprezę sportową pn. „Dzień Sportu”. Impreza zorganizowana została w ramach działań o charakterze środowiskowym, prowadzonych w projekcie systemowym „Maksymilian”. W „Dniu Sportu” wzięli udział uczestnicy projektu „Maksymilian” ich rodziny i dzieci uczęszczające do szkół na terenie miasta Zduńska Wola. Celem pikniku była promocja zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu i ruchu na świeżym powietrzu przez dorosłych, dzieci i młodzież oraz wspólne spędzanie czasu przez rodziny. Dla uczestników imprezy zorganizowane zostały następujące dyscypliny sportowe: slalom z piłką, celny strzał, kopnięcie piłką rugby oraz przeciąganie liny i pokonywanie toru przeszkód. Przygotowany został również poczęstunek. Była to zupa grochowa, kiełbasa i kaszanka z grilla, bułki słodkie oraz słodycze i zimne napoje.
Współorganizatorem „Dnia sportu” był Rugby Klub Zduńska Wola, działający przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Relaks” w Zduńskiej Woli oraz Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.


04.09.2012
Piknik Rodzinny
Tegoroczne wakacje zakończyły się Piknikiem Rodzinnym zorganizowanym przez Urząd Miasta w Zduńskiej Woli oraz Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. Piknik odbył się pod hasłem „Dom rodzinny uśmiechem malowany”. Na odwiedzających imprezę czekał ciekawie skonstruowany program, realizowany poprzez rodzinne spotkania w namiotach tematycznych. Rodziny mogły spotkać się w kuchni pełnej niespodzianek, krainie pracy twórczej, krainie zaczarowanych dźwięków. Na Kosmicznych Łowców Przygód czekała zabawa z komputerem. Natomiast na zainteresowanych zmianą wizerunku czekały nowe fryzury, makijaże, tatuaże. Organizowane były gry i konkursy dla całych rodzin. Imprezę uświetnił występ zespołu „Na ostatnią chwilę”. W pikniku wzięli również udział pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prezentując stoisko z materiałami informacyjnymi dotyczącymi działalności tut. Ośrodka.


04.09.2012
Współpraca z PGE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej podjął współpracę z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren w zakresie realizacji projektu „Energetyczny tornister”. W wyniku realizacji przedsięwzięcia pięćdziesięcioro dzieci w wieku lat 5, 6 i 7 otrzymało wyprawkę szkolną. Na wyprawkę złożyły się następujące elementy: tornister, piórnik z wyposażeniem, zeszyty, bloki rysunkowe, kredki świecowe, nożyczki, klej, bibuła kolorowa, farby plakatowe, plastelina.
Miło nam było przyjąć zaproszenie do współpracy, której najważniejszy aspekt stanowi fakt, że odbywa się ona z korzyścią dla dzieci, a pierwsza szkolna wyprawka stanowić będzie zachętę do jak najlepszej nauki.


29.08.2012
Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. ulegają zmianie kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.


20.08.2012
Spotkanie animacyjne nt. sieci Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w imieniu Instytutu Europejskiego w Łodzi zaprasza na spotkanie animacyjne nt. sieci Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Spotkanie animacyjne odbędzie się dnia 24 sierpnia 2012 r. o godz. 11:00 w Hotelu „Pod Słońcem”, przy ul. Łaskiej 215 w Zduńskiej Woli ( sala konferencyjna ).
Na spotkaniu animator przybliży zagadnienie ekonomii społecznej oraz poinformuje m. in. o bezpłatnych szkoleniach oraz doradztwie prawnym i księgowym z zakresu ekonomii społecznej.
Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

 26.07.2012
Wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Od 1 października 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2012 roku ustala podniesione wysokości kwot kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>