rok.
02.01.2013
Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (poz. 1255)20.12.2012
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia


19.12.2012
Klub Integracji Społecznej – zakończenie XV edycji
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zakwalifikowali do uczestnictwa w zajęciach XV edycji Klubu Integracji Społecznej 16 osób długotrwale bezrobotnych. Zajęcia odbyły się w terminie 01.09.2012 r. - 18.12.2012 r. W ramach zajęć zorganizowano m. in.: spotkania indywidualne z psychologiem w zakresie określenia sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy i doradcą zawodowym w zakresie określenia kompetencji zawodowych, zajęcia grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji przed pracodawcą, komunikacji interpersonalnej, asertywności, sporządzania podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienia zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmował działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Udział w spotkaniach Klubu Integracji Społecznej został podsumowany wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu zajęć.
12 osób otrzymało zaświadczenie o ukończeniu zajęć.


17.12.2012
Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej poszukuje opiekunki środowiskowe, pielęgniarki do świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
1)    szpitalu psychiatrycznym,
2)    jednostce organizacyjnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.


14.12.2012
Informacja o opublikowaniu zaproszeń do składania ofert cenowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w zakładce Zamówienia publiczne opublikowano zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozeznania rynku w zakresie szkoleń, szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, wyjazdu integracyjnego dla dzieci oraz organizacji wycieczek.


11.12.2012
Spotkanie wigilijne uczestników projektu „Maksymilian”
W dniu 07.12.2012 r. uczestnicy V edycji projektu Maksymilian wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, które było jednocześnie spotkaniem podsumowującym ich udział w przedsięwzięciu. Otrzymali świąteczne podarunki, skorzystali z wigilijnego poczęstunku.


11.12.2012
Mikołajki w Klubie „Uśmiech Seniora”

W dniu 06.12.2012r. do członkiń Klubu „Uśmiech Seniora” zawitał z gościną Święty Mikołaj. Przyniósł Seniorkom świąteczne upominki oraz życzenia zdrowia, miłości, wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2013.
Seniorki razem z Mikołajem spędziły miłe popołudnie. Śpiewając kolędy, opowiadając stare historie, przywoływały Dobrego Ducha Świąt Bożego Narodzenia.03.12.2012
Informacja o ogłoszeniu przetargu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w zakładce Zamówienia publiczne opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowywanie jednodaniowych gorących posiłków oraz wydawanie ich osobom uprawnionym z terenu miasta Zduńska Wola.


13.11.2012
Zgłoś bezdomnego

MOPS czeka na informację o miejscach pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.

 10.10.2012
Spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności
W dniu 18.10.2012 r. odbędzie się spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności. W skład koalicji wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, Szpitala Miejskiego, Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z o.o., Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej.
Tematem spotkania będzie podsumowanie działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych i wypracowanie współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym 2012/2013.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>