rok.
23.08.2013
„Energetyczny tornister”.
Wzorem ubiegłego roku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren w ramach projektu „Energetyczny tornister” obdaruje czterdzieściorga tegorocznych pierwszoklasistów wyprawką szkolną.
Podarunek będzie się składał z tornistra, piórnika z wyposażeniem, zeszytów, bloków rysunkowych, kredek, nożyczek, kleju, bibuły, farb plakatowych, plasteliny o wartości ok. 110 zł.
Uroczyste wręczenie wyprawek, z udziałem Prezydenta Miasta odbędzie się 30 sierpnia br. o godz. 10:00 w Sali wystawienniczej Miejskiego Domu Kultury, przy ul. Łaskiej 12.   


06.08.2013
Projekt "Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Łodzi prowadzi rekrutację do projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi udziału w projekcie.
 
Dokumenty do pobrania:


05.07.2013
Spotkanie animacyjne - "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 15.07.2013 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 odbędzie się spotkanie animacyjne dotyczące projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja”.
Chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o kontakt z Realizatorem Projektu.
Serdecznie zapraszamy!
 


03.07.2013
Przypomnienie dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli Sekcja Świadczeń Rodzinnych na podstawie art. 11 ust 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r, poz. 1548) uprzejmie przypominamy, że :
osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.
Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po upływie tego terminu wygasają z mocy prawa i zachodzi konieczność złożenia ponownego wniosku na świadczenie pielęgnacyjne lub na specjalny zasiłek opiekuńczy (od lipca 2013r.).


01.07.2013
Projekt socjalny „Skarby Zduńskiej Woli – rowerem po mieście”
W dniu 27 czerwca 2013 r. odbyła się wycieczka rowerowa dla dzieci i ich rodziców zrealizowana w ramach projektu socjalnego, opracowanego przez pracowników socjalnych MOPSCOS z zespołu pracy socjalnej nr 4 – ,,Skarby Zduńskiej Woli – rowerem po mieście”.


21.06.2013
Projekt socjalny „Dobry początek”
Zjawisko bezdomności jest jednym z najbardziej negatywnie postrzeganych zjawisk społecznych. Niezbędna więc staje się praca mająca na celu niesienie pomocy osobom dotkniętym bezdomnością oraz działania mające na celu integrację społeczną tej grupy.


06.06.2013
Międzynarodowy Dzień Dziecka 01.06.2013 r.
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem wszystkich dzieci na całym świecie. Celebruje się je we wszystkich państwach, jako Dzień Praw Dziecka lub pod nazwą Powszechnego Dnia Dziecka.
W Polsce Święto to jest obchodzone od 1952 roku i na zawsze wpisało się w nasze życie społeczne.
Czynny udział w obchodach Dnia Dziecka biorą również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, którzy przystąpili do realizacji stworzonych przez siebie projektów socjalnych.


28.05.2013
Dzień Otwarty dla osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
W związku z obchodzonym Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 maja b.r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli włączył się w akcję informacyjną pod hasłem „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych” organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Celem akcji jest upowszechnienie informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej.
W dniu tym specjaliści z ZUS w siedzibie Oddziału w Zduńskiej Woli przy ul. Kilińskiego 7/11 na Sali Obsługi będą udzielać informacji dotyczących m. in. warunków uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, rehabilitacji organizowanej przez ZUS w ramach prewencji rentowej.
W godzinach 900 – 1400 w siedzibie ZUS w Zduńskiej Woli, dyżury pełnić będą również specjaliści pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej oraz pracownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, którzy wraz z pracownikami ZUS będą udzielać porad, wyjaśniać wątpliwości oraz odpowiadać na pytania osób niepełnosprawnych dotyczące obszarów pomocy dla osób niepełnosprawnych.
Partnerami przedsięwzięcia są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.


14.05.2013
Spotkanie z osobami chorymi na cukrzycę
W dniu 14.05.2013 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej wraz z wskazaniem wzorców zdrowego stylu życia dla osób chorych na cukrzycę. Istotą działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia jest zasygnalizowanie problemu zdrowotnego, którym jest cukrzyca a występuje ona coraz częściej wśród ogółu społeczeństwa. W spotkaniu udział wzięli pielęgniarka dietetyk, osoby chore na cukrzycę i członkowie ich rodzin. Na spotkaniu można zasięgnąć opinii na temat choroby i sposobów jej leczenia oraz otrzymać materiały dotyczące właściwej diety, sposobu spędzania czasu i właściwej profilaktyki.


26.04.2013
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż w dniu 30.04.2013 r. obchodzimy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Dzień ten ustanowiony został po to, aby wyrazić protest dotyczący stosowania kar fizycznych wobec najmłodszych.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>