rok.
24.02.2014
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
W dniach od 24  lutego  do 1 marca 2014r. obchodzimy  „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Tegoroczna akcja  przebiegać będzie pod hasłem „Prawa Ofiar Przestępstw”.
W wyżej wymienionych  dniach, bezpłatnych porad wszystkim chętnym i potrzebującym  udzielać  będzie prokurator  oraz pracownicy socjalni MOPS COS w Zduńskiej Woli.

Prokurator będzie przyjmował interesantów  od poniedziałku do piątku w godz.9.00 do 14.30 w siedzibie Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 19.

Z  ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej dyżury w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli pełnić będą:

W czwartek w dn.27.02.2014 w godzinach 11.00-14.00
 1. Pani Elżbieta Stępniak – specjalista pracy socjalnej MOPS COS,
  Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie.
W piątek w dn.28.02.2014w godzinach 11.00-14.00
 1. Pani Urszula Krysztofiak - specjalista pracy socjalnej MOPS COS,
  Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie.


06.02.2014
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Kierunek Praca”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej uprzejmie informuje, że istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Kierunek Praca” dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz dla osób bezrobotnych do 25 roku życia.

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

tel. 43 823 23 27, 43 823 23 28 wew. 27923.01.2014
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.
 
APELUJEMY!
 
o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:
- udzielenia schronienia
- zapewnienie posiłku
- zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej
 
 
Prosimy o kontakt:
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Centrum Opieki Socjalnej
  98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B
  tel. 43 823 53 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 2. Komenda Powiatowa Policji
  98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27
  tel. 43 824 43 11 całodobowo 997, 112
 3. Straż Miejska
  98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3
  tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-22.00
 
 
Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.
 
 
PAMIĘTAJMY
że zima to dla bezdomnych walka o życie!!!


21.01.2014
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
W Monitorze Polskim z dnia 17 grudnia 2013r. poz. 1024 opublikowano Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.21.01.2014
Dzień Babci i Dziadka
Kochani dziadkowie - zaczniemy zwyczajnie,
Że z Wami w domu zawsze jest fajnie,
I w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,
Wspieracie i uczycie życia w miłości.

Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie!
 
Z okazji Waszego Święta życzymy Wam stu lat radosnego życia w gronie kochających dzieci i wnuków, dużo optymizmu, oraz dobrego zdrowia, aby jeszcze przez wiele lat młodsze pokolenia mogły korzystać  z Waszego doświadczenia i mądrości.
 
 
Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS
w Zduńskiej Woli


07.01.2014
Nowa forma pomocy dla mieszkańców
Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy będzie mogła otrzymać nowe świadczenie – dodatek energetyczny. Dodatek ten będzie dofinansowaniem do kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.


18.12.2013
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia


10.12.2013
Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Program „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci, poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę lub opiekunów dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego ( przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim ), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci
w wieku do 18 roku życia
lub
do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje
lub
bez ograniczeń wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 
Wnioski o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych przyjmowane są osobiście lub przesłane pocztą na adres  Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8
Tel. 42 203 48 67
Tel. 42 203 48 00
e-mail: karta @rcpslodz.pl
 
Pliki do pobrania:
 


05.12.2013
Mikołajki w Klubie „Uśmiech Seniora”.
W dniu 05.12.2013r. do Klubu „Uśmiech Seniora” przybędzie z gościną Święty Mikołaj. Przyniesie Seniorom świąteczne upominki, życzenia zdrowia, miłości, wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz zapowiedź samych pomyślnych zdarzeń w Nowym Roku 2014.
Seniorzy podzielą się opłatkiem i otrzymają świąteczne upominki. Śpiewając kolędy i wspominając wydarzenia minionego roku przywołają wspólnie Dobrego Ducha Świąt Bożego Narodzenia.


27.11.2013
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.
 
APELUJEMY!
 
o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:
- udzielenia schronienia
- zapewnienie posiłku
- zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej
 
 
Prosimy o kontakt:
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Centrum Opieki Socjalnej
  98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B
  tel. 43 823 53 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 2. Komenda Powiatowa Policji
  98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27
  tel. 43 824 43 11 całodobowo 997, 112
 3. Straż Miejska
  98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3
  tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-22.00
 
 
Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.
 
 
PAMIĘTAJMY
że zima to dla bezdomnych walka o życie!!!


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>