rok.
10.12.2013
Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Program „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci, poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę lub opiekunów dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego ( przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim ), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci
w wieku do 18 roku życia
lub
do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje
lub
bez ograniczeń wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 
Wnioski o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych przyjmowane są osobiście lub przesłane pocztą na adres  Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8
Tel. 42 203 48 67
Tel. 42 203 48 00
e-mail: karta @rcpslodz.pl
 
Pliki do pobrania:
 


05.12.2013
Mikołajki w Klubie „Uśmiech Seniora”.
W dniu 05.12.2013r. do Klubu „Uśmiech Seniora” przybędzie z gościną Święty Mikołaj. Przyniesie Seniorom świąteczne upominki, życzenia zdrowia, miłości, wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz zapowiedź samych pomyślnych zdarzeń w Nowym Roku 2014.
Seniorzy podzielą się opłatkiem i otrzymają świąteczne upominki. Śpiewając kolędy i wspominając wydarzenia minionego roku przywołają wspólnie Dobrego Ducha Świąt Bożego Narodzenia.


27.11.2013
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.
 
APELUJEMY!
 
o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:
- udzielenia schronienia
- zapewnienie posiłku
- zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej
 
 
Prosimy o kontakt:
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Centrum Opieki Socjalnej
  98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B
  tel. 43 823 53 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 2. Komenda Powiatowa Policji
  98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27
  tel. 43 824 43 11 całodobowo 997, 112
 3. Straż Miejska
  98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3
  tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-22.00
 
 
Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.
 
 
PAMIĘTAJMY
że zima to dla bezdomnych walka o życie!!!


26.11.2013
Spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności

W dniu 26.11.2013 r. odbyło się spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności. W skład koalicji wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej.
Tematem spotkania było podsumowanie działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych i wypracowanie współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym 2013/2014.10.10.2013
Dzień Osób Starszych
W dniu 10 października członkinie Klubu „Uśmiech Seniora” działającego przy tut. MOPS COS będą obchodzić Dzień Ludzi Starszych.
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, ustanowiony został w dniu 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Ten dzień to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności  kierowany do starszego pokolenia. Do ludzi, którzy pamiętają wydarzenia będące już dziś historią. Doświadczali trudów życia codziennego, troszczyli się o swoich bliskich. Pracowali i dokonywali rzeczy zwykłych  i niezwykłych. Tworzyli życie społeczne, wychowali kolejne pokolenia. Starali się zapewnić swoim dzieciom, wnukom i prawnukom godne  i dobre życie.
Za tę pracę jesteśmy Wam Drodzy Seniorzy szczególnie wdzięczni. Życzymy Wam, żeby w ciągu dalszego życia towarzyszyło Wam zdrowie, szacunek i miłość Waszych rodzin i przyjaciół oraz żeby upływało ono w atmosferze godności, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.
 
Dyrekcja i pracownicy MOPS COS


23.08.2013
Stypednia szkolne - rok szkolny 2013/2014
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wydawane są od dnia 1 sierpnia 2013 r.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą od dnia 1 września 2013 r.
Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


23.08.2013
Nowy okres świadczeniowy 2013/2014 - fundusz alimentacyjny
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. będą przyjmowane od 01.08.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze wniosków i oświadczeń w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą począwszy od miesiąca sierpnia 2013 r. Celem uzyskania wyjaśnień dotyczących kryteriów przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie świadczeniowym prosimy zgłaszać się do pokoju nr 1.


23.08.2013
„Energetyczny tornister”.
Wzorem ubiegłego roku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren w ramach projektu „Energetyczny tornister” obdaruje czterdzieściorga tegorocznych pierwszoklasistów wyprawką szkolną.
Podarunek będzie się składał z tornistra, piórnika z wyposażeniem, zeszytów, bloków rysunkowych, kredek, nożyczek, kleju, bibuły, farb plakatowych, plasteliny o wartości ok. 110 zł.
Uroczyste wręczenie wyprawek, z udziałem Prezydenta Miasta odbędzie się 30 sierpnia br. o godz. 10:00 w Sali wystawienniczej Miejskiego Domu Kultury, przy ul. Łaskiej 12.   


06.08.2013
Projekt "Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Łodzi prowadzi rekrutację do projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi udziału w projekcie.
 
Dokumenty do pobrania:


05.07.2013
Spotkanie animacyjne - "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 15.07.2013 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 odbędzie się spotkanie animacyjne dotyczące projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja”.
Chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o kontakt z Realizatorem Projektu.
Serdecznie zapraszamy!
 


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>