rok.
10.04.2014
Dzień Ludzi Bezdomnych
14-go kwietnia swoje święto obchodzą ci, których każdego dnia mijamy, na dworcach, ulicy. Ci, którzy wędrują bez celu. Samotni, zagubieni, bez dachu nad głową. Bezdomni.
Po raz pierwszy Dzień Ludzi Bezdomnych miał miejsce 14.04.1996 roku. Pomysłodawcą był Krzysztof Cybruch, wieloletni szef zespołu promocji i obsługi merytorycznej przewodniczącego Monaru.


04.04.2014
Projekt socjalny "Kawa dla Seniora"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej informuje, że w tym roku ponownie realizuje projekt socjalny ,,Kawa dla Seniora”.  Poprzednia edycja realizowana w 2011 roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – wydano ponad 300 karnetów.
W tym roku projekt będzie realizowany od kwietnia do czerwca 2014r. Celem głównym przedsięwzięcia jest przełamanie stereotypów dotyczących starości i zachęcanie osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez umożliwienie spędzenia wolnego czasu w przyjaznej atmosferze i wypicia kawy lub herbaty, zakupionej w kawiarni za symboliczną złotówkę. Odbiorcami projektu są mieszkańcy Zduńskiej Woli powyżej 60 roku życia, bez względu na ich sytuację materialną.


04.03.2014
Akcja „Czysty Aniołek”- od 03.03.2014r. do 30.06.2014r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej ogłasza akcję p.h. „Czysty Aniołek” zainicjowaną i zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Piękne Anioły”, której działalność opiera się na ścisłej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej.
W okresie od 03.03.2014r. do 30.06.2014r. mieszkańcy mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli środki czystości np. mydła, szampony, pastę i szczoteczki do zębów, ręczniki itp.
Środki czystości należy zapakować w paczki i przynieść do siedziby MOPS COS w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 27 B w godz.08.00-15.30 do pokoju nr 3.
Pracownicy socjalni zatrudnieni w tut. Ośrodku przekażą zebrane paczki z środkami czystości dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA DO UDZIAŁU W AKCJI.


24.02.2014
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
W dniach od 24  lutego  do 1 marca 2014r. obchodzimy  „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Tegoroczna akcja  przebiegać będzie pod hasłem „Prawa Ofiar Przestępstw”.
W wyżej wymienionych  dniach, bezpłatnych porad wszystkim chętnym i potrzebującym  udzielać  będzie prokurator  oraz pracownicy socjalni MOPS COS w Zduńskiej Woli.

Prokurator będzie przyjmował interesantów  od poniedziałku do piątku w godz.9.00 do 14.30 w siedzibie Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 19.

Z  ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej dyżury w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli pełnić będą:

W czwartek w dn.27.02.2014 w godzinach 11.00-14.00
 1. Pani Elżbieta Stępniak – specjalista pracy socjalnej MOPS COS,
  Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie.
W piątek w dn.28.02.2014w godzinach 11.00-14.00
 1. Pani Urszula Krysztofiak - specjalista pracy socjalnej MOPS COS,
  Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie.


06.02.2014
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Kierunek Praca”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej uprzejmie informuje, że istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Kierunek Praca” dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz dla osób bezrobotnych do 25 roku życia.

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

tel. 43 823 23 27, 43 823 23 28 wew. 27923.01.2014
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.
 
APELUJEMY!
 
o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:
- udzielenia schronienia
- zapewnienie posiłku
- zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej
 
 
Prosimy o kontakt:
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Centrum Opieki Socjalnej
  98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B
  tel. 43 823 53 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 2. Komenda Powiatowa Policji
  98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27
  tel. 43 824 43 11 całodobowo 997, 112
 3. Straż Miejska
  98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3
  tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-22.00
 
 
Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.
 
 
PAMIĘTAJMY
że zima to dla bezdomnych walka o życie!!!


21.01.2014
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
W Monitorze Polskim z dnia 17 grudnia 2013r. poz. 1024 opublikowano Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.21.01.2014
Dzień Babci i Dziadka
Kochani dziadkowie - zaczniemy zwyczajnie,
Że z Wami w domu zawsze jest fajnie,
I w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,
Wspieracie i uczycie życia w miłości.

Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie!
 
Z okazji Waszego Święta życzymy Wam stu lat radosnego życia w gronie kochających dzieci i wnuków, dużo optymizmu, oraz dobrego zdrowia, aby jeszcze przez wiele lat młodsze pokolenia mogły korzystać  z Waszego doświadczenia i mądrości.
 
 
Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS
w Zduńskiej Woli


07.01.2014
Nowa forma pomocy dla mieszkańców
Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy będzie mogła otrzymać nowe świadczenie – dodatek energetyczny. Dodatek ten będzie dofinansowaniem do kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.


18.12.2013
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia