rok.
20.05.2014
Dzień Otwarty dla osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
W związku z obchodzonym Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 maja b.r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli włączył się w akcję informacyjną pod hasłem „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych” organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


16.05.2014
Ustawa podwyższająca świadczenia pielęgnacyjne podpisana przez prezydenta
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne
 
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.


15.05.2014
Informacja dla osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli działając na podstawie art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 poz. 567) informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. w/w ustawa weszła w życie, Ustawa ta określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548 oraz poz. 1557 z 2013).


09.05.2014
Projekt socjalny - "Konsekwencje – wyjazd edukacyjny do Zakładu Karnego w Sieradzu"
W dniu 6 maja 2014 r. odbył się wyjazd do Zakładu Karnego w Sieradzu w ramach projektu socjalnego - ,,Konsekwencje – wyjazd edukacyjny do Zakładu Karnego w Sieradzu”. Odbiorcami projektu były osoby w wieku od 18 do 30 lat korzystające z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.
Rezultatem działań projektu miały być uchronienie młodych ludzi przed pobytem w Zakładzie Karnym.
 


06.05.2014
Projekt informacyjno – edukacyjny pod hasłem „Lekarzu, reaguj na przemoc!”
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno – edukacyjny pod hasłem „Lekarzu, reaguj na przemoc!”. Jest on adresowany do pracowników ochrony zdrowia i ma na celu wzmocnienie ich udziału w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. poprzez podnoszenie kompetencji dotyczących rozmowy z pacjentem doznającym przemocy, rozpoznawania przemocy, uruchamiania procedury „Niebieskie Karty” oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych.
W zainicjowane przez PARPA działania włącza się samorząd lokalny wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej. Publikujemy materiał informacyjny na stronie Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz MOPSCOS, mając nadzieję na zwiększenie motywacji przedstawicieli ochrony zdrowia do reagowania na przypadki przemocy w rodzinie i w efekcie ograniczenia występowania tego zjawiska.


29.04.2014
Spotkanie z młodzieżą w siedzibie OHP
W dniu 29.04.2014 r. w siedzibie Ochotniczego Hufca Pracy w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie młodzieży z pracownikami socjalnymi i specjalistą ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach projektu „Mam prawo do odpowiedniego standardu życia i zabezpieczenia socjalnego”. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z misją, celami, zadaniami Ośrodka oraz poinformowanie o formach świadczonej pomocy.


29.04.2014
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż w dniu 30.04.2014 r. obchodzimy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Dzień ten ustanowiony został po to, aby wyrazić protest dotyczący stosowania kar fizycznych wobec najmłodszych.
Po raz pierwszy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci zorganizowała w USA w 1998 r. amerykańska organizacja EPOCH (End Physical Punishment of Children), a jej celem było przekonanie rodziców i opiekunów, żeby zrezygnowali ze stosowania kar cielesnych wobec swoich podopiecznych.
W Polsce dzień ten obchodzony będzie po raz 12 i po raz czwarty pod rządami ustawy zakazującej wprost stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych.
Przypominamy, iż wszystkie osoby, które doznają przemocy mogą uzyskać pomoc w tut. Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie, funkcjonującym przy tut. Ośrodku. W Punkcie pełnią dyżury specjaliści, którzy w sposób profesjonalny udzielą wsparcia wszystkim pokrzywdzonym osobom.


10.04.2014
Dzień Ludzi Bezdomnych
14-go kwietnia swoje święto obchodzą ci, których każdego dnia mijamy, na dworcach, ulicy. Ci, którzy wędrują bez celu. Samotni, zagubieni, bez dachu nad głową. Bezdomni.
Po raz pierwszy Dzień Ludzi Bezdomnych miał miejsce 14.04.1996 roku. Pomysłodawcą był Krzysztof Cybruch, wieloletni szef zespołu promocji i obsługi merytorycznej przewodniczącego Monaru.


04.04.2014
Projekt socjalny "Kawa dla Seniora"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej informuje, że w tym roku ponownie realizuje projekt socjalny ,,Kawa dla Seniora”.  Poprzednia edycja realizowana w 2011 roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – wydano ponad 300 karnetów.
W tym roku projekt będzie realizowany od kwietnia do czerwca 2014r. Celem głównym przedsięwzięcia jest przełamanie stereotypów dotyczących starości i zachęcanie osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez umożliwienie spędzenia wolnego czasu w przyjaznej atmosferze i wypicia kawy lub herbaty, zakupionej w kawiarni za symboliczną złotówkę. Odbiorcami projektu są mieszkańcy Zduńskiej Woli powyżej 60 roku życia, bez względu na ich sytuację materialną.


04.03.2014
Akcja „Czysty Aniołek”- od 03.03.2014r. do 30.06.2014r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej ogłasza akcję p.h. „Czysty Aniołek” zainicjowaną i zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Piękne Anioły”, której działalność opiera się na ścisłej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej.
W okresie od 03.03.2014r. do 30.06.2014r. mieszkańcy mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli środki czystości np. mydła, szampony, pastę i szczoteczki do zębów, ręczniki itp.
Środki czystości należy zapakować w paczki i przynieść do siedziby MOPS COS w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 27 B w godz.08.00-15.30 do pokoju nr 3.
Pracownicy socjalni zatrudnieni w tut. Ośrodku przekażą zebrane paczki z środkami czystości dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA DO UDZIAŁU W AKCJI.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>