rok.
22.10.2014
Spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności
W dniu 23.10.2014 r. odbędzie się spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności. W skład koalicji wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej.
Tematem spotkania będzie omówienie sytuacji kryzysowej zaistniałej w Schronisku im. Bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie w wyniku pożaru. Podsumowanie działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych i wypracowanie współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym 2014/2015.


08.10.2014
Dzień Osób Starszych
W dniu 09 października b.r. członkinie Klubu „Uśmiech Seniora” działającego przy tut. MOPS COS będą obchodzić Dzień Osób Starszych, który ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 r.
Dzień ten zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma być tym dniem, w którym oczy wszystkich są zwrócone ku osobom starszym i ich potrzebom. Jest również doskonałą okazją aby złożyć Wszystkim Osobom Starszym najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy Państwu aby pamięć o osobach starszych nie kończyła się tylko na tym jednym, wyznaczonym dniu. Niech każdy z Państwa dni będzie wspaniały, przynosi uśmiech, dostarcza jak najciekawszych przeżyć, radości i uśmiechu.

Dyrekcja i pracownicy MOPS COS


04.09.2014
Kolejne zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny
Zniżki na usługi telekomunikacyjne, książki, kino, usługi bankowe czy medyczne – to tylko niektóre z nowych ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał kolejne umowy z partnerami programu.  


04.09.2014
Informacja dotycząca nowych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Od 1 lipca br. trwa przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków od osób niepełnosprawnych o przyznanie nowych kart parkingowych. Wszystkie osoby niepełnosprawne są informowane o terminie odbioru karty z odpowiednim wyprzedzeniem.


27.08.2014
Piknik Rodzinny - "Rodzinnej Energii Moc"


25.08.2014
„Energetyczny tornister”
W dzisiejszym dniu wzorem ubiegłego roku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren w ramach projektu „Energetyczny tornister” obdaruje czterdzieścioro tegorocznych pierwszoklasistów wyprawką szkolną.
Pierwsze wyposażenie szkolne będzie się składało z tornistra, piórnika z wyposażeniem, zeszytów, bloków rysunkowych, kredek, nożyczek, kleju, bibuły, farb plakatowych, plasteliny, jego wartość to ok. 115 zł.
Uroczyste wręczenie wyprawek, odbędzie się z udziałem Prezydenta Miasta o godz. 12:00 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Domu Kultury, przy ul. Łaskiej 12.


22.07.2014
Centrum kompleksowej pomocy dla kobiet
Centrum Praw Kobiet powołało placówkę świadczącą kompleksową pomoc dla kobiet doświadczających przemocy - Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie.


08.07.2014
Zakończenie akcji „Czysty Aniołek”
W dniu 30.06.2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej zakończona została  ogólnopolska akcja  ogłoszona przez Stowarzyszenie „Piękny Anioł”.
Asystenci rodzinni przekazali rodzinom objętym pomocą naszego ośrodka 38 paczek ze środkami czystości, które  zostały zebrane przez dzieci z Przedszkola nr 2 w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 17a oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 32.
Placówkom biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i obdarowanych rodzin.
Dyrekcja
i Pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej


03.07.2014
Stypendia szkolne – rok szkolny 2014/2015
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wydawane będą:

od 04 sierpnia 2014 r.


Zasady przyznawania pomocy przedstawione są w rozwinięciu.


30.06.2014
Platforma Współpracy Międzyinstytucjonalnej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 25.06.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze związane z Platformą Współpracy Międzyinstytucjonalnej. Tematami spotkania były m.in.  Reforma Powiatowych Urzędów Pracy i Współpraca Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie realizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Główna ideą tego przedsięwzięcia jest utrzymanie dobrej współpracy pomiędzy następującymi instytucjami tj. Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej uznając współpracę za skuteczny sposób rozwiązywania problemów społecznych, stawiając sobie za cel dążenie do podejmowanych działań dla dobra społeczności lokalnej, osób wykluczonych społecznie i dla rozwoju ekonomii społecznej.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>