rok.
22.05.2018
Fundacja ŚWIETLIK
FUNDACJA ŚWIETLIK z siedzibą w Warszawie stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko-wiejskie i wiejskie.


14.05.2018
Konkurs „Drzewo Pokoleń”
Mamy zaszczyt poinformować, iż Pani Zofia Pawelec uzyskała nominację do nagrody w Konkursie „Drzewo Pokoleń” organizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Konkurs Drzewo Pokoleń jest inicjatywą mającą na celu wyłonienie oraz nagrodzenie działań zmierzających do poprawy jakości życia seniorów.


04.05.2018
Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie uformowała się grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową.
Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 16:00 w Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie funkcjonującym w Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz”.


25.04.2018
XI edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł"
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów do: XI edycji konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2018 roku.


13.04.2018
Kampania informacyjna UOKiK
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłasza kampanię informacyjną, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.


13.04.2018
Warsztaty filmowe dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
W dniu 11.04.2018 r. dzieci ze Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji wzięły udział w ekologicznych warsztatach filmowych zorganizowanych we współpracy z Biblioteką Miejską w Zduńskiej Woli. Warsztaty z dziećmi przeprowadzili pracownicy Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Wytwórnia jest liderem realizacji filmów przyrodniczych w Polsce. Zajęcia umożliwiły uczestnikom poznanie zasad realizacji filmu telewizyjnego i animacji rysunkowej w oparciu o tajemnice świata przyrody. Zajęcia filmowe realizowane przez WFO wpłynęły na rozwój twórczej wyobraźni, wrażliwości młodych ludzi oraz naukę pracy w zespole. Warsztaty stanowiły doskonałe uzupełnienia zajęć prowadzonych w świetlicy.
Serdecznie dziękujemy Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi oraz Pracownikom i Dyrekcji Biblioteki Miejskiej w Zduńskiej Woli za umożliwienie wzięcia udziału w warsztatach filmowych.

Dzieci i pracownicy Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji w Zduńskiej Woli


28.03.2018
Nabór do mieszkania chronionego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że trwa nabór do mieszkania chronionego przeznaczonego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.
 
Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Informacje można uzyskać również na stronie internetowej www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96, 823 53 95.


26.02.2018
Apel o zwracanie uwagi na osoby bezdomne
W związku z panującymi mrozami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z apelem do mieszkańców Zduńskiej Woli o szczególną wrażliwość społeczną w zakresie zwracania uwagi na osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.


18.01.2018
Informacja dotycząca Programu „Czyste Powietrze”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 roku został przyjęty przez Radę Ministrów pakiet niezbędnych do podjęcia działań w celu zdecydowanej poprawy jakości powietrza w kraju, rekomendowany przez Komitet Stały Rady Ministrów, pod nazwą Program „Czyste Powietrze”.
W ramach Programu istniej możliwość pozyskania środków na:
- wymianę kotłów
- uzyskanie dodatków energetycznych
- środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzewania domu/mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych.


11.01.2018
Wsparcie w formie mieszkania chronionego
INFORMACJA
dotycząca wsparcia w formie mieszkania chronionego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że Uchwałą Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, zostało utworzone mieszkanie chronione, położone w bloku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 10 m 16.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>