Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia DzieciData dodania: 26 kwietnia 2019

Przemoc fizyczna – to wszelkiego rodzaju działania wobec dziecka powodujące nieprzypadkowe urazy (stłuczenia, złamania, zasinienia itp.). W krzywdzeniu fizycznym najczęściej można dostrzec dwie jego odmiany:

  • dotkliwe karanie dziecka, w którym zadawanie bólu jest uzasadnione regułami, przepisami, oceną zachowania dziecka i często jest zniekształcane przez różne uzasadnienia, racjonalizacje;
  • krzywdzenie, będące rezultatem agresji rodziców i potrzeby rozładowania agresywnych uczuć, które bardzo często nie mają nic wspólnego z dzieckiem, ale ze współżyciem w małżeństwie, z kłopotami bytowymi, zawodowymi itd.

„Tylko klapsy” to też przemoc. Wielu rodziców sądzi, że podnosząc rękę na swoje dziecko, czegoś je w ten sposób nauczy. Mają rację – czegoś je nauczą np.:

  • można bić słabszych, jeśli nie podoba nam się ich zachowanie;
  • można bić nawet tych, których się kocha;
  • silny może innym narzucać swoją wolę;
  • nie trzeba niczego tłumaczyć ani z nikim się liczyć, bo wszystko można załatwić przemocą.

Dziecko krzywdzone to nie tylko dziecko doświadczające ze strony rodziców lub opiekunów: przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego, ale i krzywd emocjonalnych, materialnego i emocjonalnego zaniedbania, poniżania, obrażania, manipulowania bądź nawet nadopiekuńczości. Dla zaistnienia którejkolwiek form krzywdzenia dziecka konieczny jest brak szacunku dla dziecka, brak poszanowania jego godności, brak zrozumienia, że jest odrębną jednostką.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka, reaguj – masz obowiązek!!! Zadzwoń!!!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie!

  • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję tel. 997 lub 112
  • W celu uzyskania kompleksowej pomocy zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub do Punktu ds. Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26.
  • W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli funkcjonuje Zespół ds. Przemocy w Rodzinie, w składzie:

Specjalista pracy socjalnej – Elżbieta Stępniak tel. 724 901 982

Starszy specjalista pracy socjalnej – Michał Dutkiewicz tel. 724 901 986

Kategorie

Dowiedz się więcej